Er Addison sykdom farlig?

Hva er Edison sykdom?

Addisons sykdom skyldes binyrebarksvikt. Dette medfører at produksjonen av livsviktige hormoner reduseres. Symptomene kommer ofte gradvis, man føler seg svakere og mangler overskudd. Vekttap, magesmerter og diaré kan også forekomme.

Hvorfor får man binyrebarksvikt?

Binyrebarksvikt er vanligvis en snikende sykdom som forverres over tid. Den skyldes mangel på binyrebarkhormoner (adrenokortikale hormoner på fagspråk) – som aldosteron og kortisol (medisinen kortison er kunstig framstilt kortisol), men tilstanden kan også oppstå akutt med katastrofale følger (Addison krise).

Er Addison sykdom arvelig?

Forekomsten av Addisons sykdom er høyest i verden i de skandinaviske landene, hvor om lag 20 per 100 000 innbyggere har sykdommen. Andre årsaker til Addisons sykdom er infeksjoner som tuberkulose og blødning. Hos barn kan det foreligge ulike arvelige sykdommer.

Hva er Hypofysesvikt?

Hypofysesvikt er en tilstand med redusert eller manglende utskillelse av hormoner fra hypofysen. Det er forlappen som oftest svikter, og det gir utilstrekkelig nivåer av hormonene veksthormon, FSH, LH, TSH, ACTH, og prolaktin. Svikt i hypofysens baklapp er mindre vanlig og gir diabetes insipidus.

Er Addison en autoimmun sykdom?

I de fleste tilfeller er Addisons sykdom en autoimmun tilstand. Dette betyr at kroppens immunsystem, som vanligvis beskytter mot infeksjon, angriper deler av kroppens vev i stedet. I dette tilfellet angriper immunsystemets antistoffer binyrebarken.

Hvordan få kroppen til å produsere kortisol?

Produksjonen av kortisol stimuleres av kortikotropin (ACTH) fra hypofysens forlapp. Nivået av ACTH og kortisol er høyest tidlig om morgenen og lavest om kvelden. Ved en negativ tilbakekobling (feedback) hemmer kortisol frigjøringen av ACTH. Kortisol i blodsirkulasjonen er bundet til kortikosteroidbindende globulin.

Kan man leve uten binyrer?

Binyrene er viktige fordi de blant annet lager hormoner vi ikke kan leve uten. De er en del av det endokrine systemet som også består av hypothalamus delen av mellomhjernen, hypofysen, epifysen, thymus (brissel), skjoldbruskkjertelen, paratyroidkjertler, deler av bukspyttkjertelen, eggstokker og testikler.

Hva er normalt kortisolnivå?

Referanseområde
kl. 07.00-09.00: 200 – 650 nmol/L
kl. 18.00-21.00: < 230 nmol/L

Hva produseres i binyrebarken?

Binyrene består av bark (cortex) og marg (medulla). De to lagene produserer forskjellige hormoner med ulike oppgaver i kroppen. Barken lager ulike hormoner som kalles kortikosteroider, for eksempel kortisol og kjønnshormoner. Kortisol er blant annet viktig i forbindelse med stress.

Hva er bivirkninger av kortison?

Lengre behandlingskurer kan gi økt risiko for bivirkninger som: Tap av kalsium fra skjelettet – som kan gi benskjørhet. Økt infeksjonsfare. Cushinglignende symptomer: Fedme med spesielt utslag i nakke, ansikt og overkropp, høyt blodtrykk, vannansamling og økt hårvekst.

Hva betyr lav kortisol?

Hvis binyrene svikter synker kortisolmengden i blodet. Det fører til at hypofysehormonet ACTH øker. Fallende aldosteronproduksjon fører til økt salttap i urinen og økende reninproduksjon. En person med primær binyrebarksvikt vil derfor typisk ha lave verdier av kortisol og aldosteron og høye verdier av ACTH og renin.