Stadio 4 nyre Karsinom: Behandlingsalternativer og prognose

Forstå Kidney Cell Carcinoma (RCC)

Renalcellekarsinom (RCC) er en type kreft som påvirker nyreceller. RCC er den mer vanlig Type nyrekreft. Det er flere risikofaktorer for utviklingen av RCCs, inkludert:

  • Sykdomshistorien til sykdommen
  • røyk
  • fedme
  • Nyrepolycystisk sykdom

Først oppdages, desto større er mulighetene for en effektiv behandling.

Renal Cell Carcinoma Staging

Legene diagnostiserer og behandler RCC og andre typer kreft, bruker et staging system. Hver person med RCC er tildelt en numerisk betegnelse som strekker seg fra 1 til 4. Stadion 1 er den første fasen av sykdommen og stadion 4 er den siste og den mest avanserte.

Staging for RCC er basert på:

  • Størrelsen på den primære svulsten i nyre
  • Formidling av kreftceller fra primær tumor til nærliggende vev
  • Metastase grad
  • Kreft diffusjon til andre kroppsorganer

Fase 4 RCC kan inneholde forskjellige kombinasjoner av stagingskriterier:

  • Når den primære svulsten er stor og har spredt seg gjennom nyrene og i nærliggende vev. I dette tilfellet kan tumorceller ikke ha spredt seg til andre kroppsorganer.
  • Når kreft har metastata og er tilstede i fjerne organer. I dette tilfellet kan den primære svulsten være av hvilken som helst størrelse, og det kan være noen kreft i vevet som straks omgir nyrene.

Behandlingsalternativer

Selv om 4 RCC-scenen er klassifisert som et avansert kreftfase, er det fortsatt behandlingsmuligheter tilgjengelig.

Kirurgi

TIL Radikal nephrectomy kan utføres. Dette innebærer kirurgisk fjerning av mest eller totalitet av det aktuelle rene. Kirurgisk fjerning av andre svulster kan være nødvendig for metastatiske kreftpasienter. Et team av spesialister vil avgjøre om metastatiserte svulster kan fjernes uten for mange risikoer.

Hvis kirurgi ikke er mulig, kan tumoremboliseringen brukes. Denne prosedyren forstyrrer blodtilførselen til svulst, som bidrar til å redusere symptomene.

Systemisk terapi

Når kirurgi har blitt utført for å fjerne lokale svulster, kan mange mennesker trenge systemisk terapi. Denne typen terapi behandler kreft i hele kroppen. Kan bidra til å redusere kreftgjenkjenninger.

Systemisk terapi for 4 RCC Stadium inkluderer immunterapi, målrettet terapi og kjemoterapi.

immunterapi

L’Immunterapi er en behandlingsteknikk som tar sikte på å stimulere immunforsvaret til å angripe tumorceller. Ikke alle mennesker med RCC svarer godt alle’Immunterapi og bivirkninger kan være seriøse.

Bare om 15 prosent Personer ser anticancer effekter fra farmakologisk behandling av immunforbedring.

Målrettet terapi

Målrettet terapi for RCC betyr å bruke medisiner som spesifikt tar sikte på tumorceller. Målrettede stoffer er ønskelige fordi de ikke skader eller dreper sunne kroppsceller.

Det er flere stoffer rettet mot 4 RCC stadion som virker for å hemme cellevekst. De retter seg mot et protein som kalles vaskulær endotelvekstfaktor (VEGF). Denne vekstfaktoren stimulerer veksten av tumorceller.

Utviklingen av disse målrettede stoffene har bidratt til å forlenge levetiden til noen pasienter i stadion 4 av et år eller mer. Behandlingen har vist seg å være ganske lovende at forskerne fortsetter å utvikle nye målrettede stoffer.

Kjemoterapi

Kjemoterapi er en tradisjonell behandlingsmetode for ulike typer kreft. Det er et spørsmål om å bruke et stoff eller en kombinasjon av rusmidler for å drepe kreftceller. Imidlertid kjemoterapeutiske stoffer er imidlertid ikke målrettet, så de dreper selv sunne celler og produserer mange bivirkninger. L’RCC svarer generelt ikke på kjemoterapi, men noen mennesker drar nytte av denne typen behandling.

Kliniske tester

A’Et annet alternativ for personer med RCC i Stadium 4 er å delta i kliniske studier. Kliniske studier er forskningstester for å teste nye stoffer og behandlinger, noe som kan være risikabelt. Du kan diskutere nåværende kliniske studier med legen din eller spesialisten.

Palliativ omsorg

Hvis du ikke er egnet for behandling eller alle behandlingsalternativer har blitt utmattet, og de var ineffektive, kan palliativ omsorg begynne. Dette betyr at du er den mest komfortable og smertefri.

Outlook

Femårig overlevelse for alle pasienter med RCC i Stadium 4 er 8 prosent. Imidlertid kan forskjellige scenarier føre til høyere overlevelsesrater.

Pasienter som er i stand til å gjennomgå kirurgi for å fjerne metastatiske svulster, har bedre og mange overlevelsesrater som behandles med målrettede stoffer overlever lenger.