Årsaker til mindre misbruk: Fordi noen voksne skadet barn

Fordi noen mennesker sår barn

Det er ingen enkel respons som bidrar til å forklare hvorfor noen foreldre eller voksne misbruker barn.

Som med mange ting, er faktorene som fører til mindre misbruk komplekse og ofte sammenflettet med andre problemer. Disse problemene kan være mye vanskeligere å oppdage og forstå Dell’misbruk selv.

Hva øker risikoen for at en person skal misbruke et barn?

Voksne som misbruker barn, kan også vise visse tegn eller atferd, for eksempel:

Hva å gjøre hvis du er redd for å skade et barn

Å være foreldre kan være en «8217, glad, betydelig og noen ganger overveldende opplevelse. Det kan være noen ganger når barna dine presser deg til grensen. Du kan føle deg drevet til atferd som jeg normalt ikke ville være i stand til å kunne være i stand til.

Det første trinnet for å hindre mindre misbruk er å gjenkjenne følelsene du føler. Hvis du er redd for å kunne misbruke barnet ditt, har du allerede nådd det viktige målet. Nå er det på tide å ta tiltak for å forhindre misbruk.

Først over hele situasjonen. Ikke svar på barnet ditt i dette øyeblikket av sinne eller sinne. Permisjon.

Så bruk en av disse ressursene for å finne måter å administrere dine følelser på, dine følelser og trinn som er nødvendige for å håndtere situasjonen.

Ressurser for å hindre mindre misbruk

Hva å gjøre hvis du mistenker at et barn er såret

Hvis du tror at et barn du vet er å lide misbruk, ser etter umiddelbar hjelp til det barnet.

Slik rapporterer du barnavvik

COS’er det mindre misbruk?

L’Mindre misbruk er noen form for misbruk eller uaktsomhet som ødelegger et barn. Blir ofte begått av en forelder, en verge eller en en annen person som har myndighet i barnets liv.

5 kategorier av mindre misbruk