Når man ikke tåler statiner?

Hvorfor er statiner farlig?

I flere studier er det konstatert at bruk av statiner øker risikoen for å utvikle diabetes 2. I en studie ble det konkludert at risikoen øker med ni prosent. I en annen studie har man påvist at risikoen øker med 12 prosent, og ytterligere ved bruk av høye doser.

Hvilken kolesterolmedisin har minst bivirkninger?

Atorvastatin gir ikke plager

Dette utgjør mer enn 1 av 10 personer. Atorvastatin er den mest brukte av disse medisinene og brukes av over 350 000 nordmenn.

Er kolesterolmedisin farlig?

Legemiddelet Simvastatin brukes for å senke kolesterolnivået i blodet og redusere faren for hjerteinfarkt. En ny amerikansk undersøkelse viser at høye doser kan føre til muskelskader og, i sjeldne tilfeller, nyreskader som i verste fall kan være dødelige.

Hvor lenge varer bivirkninger av statiner?

Bivirkninger kan komme uker og måneder etter oppstart av statiner, og studier har vist at det kan ta måneder og år før enkelte av de mest alvorlige bivirkningene forsvinner etter seponering. Hos noen få kan plagene bli kroniske.

Er det farlig å slutte med statiner?

Samtidig så det ut som at pasienter med etablert hjerte- og karsykdom og med diabetes, ikke i samme grad sluttet å ta statiner, og dette er pasienter hvor indikasjonen for statiner er sterkest. Tonstad advarer pasienter om å avbryte en statinbehandling på egenhånd.

Hvordan trappe ned statiner?

I første omgang bør pasienten seponere statin en periode (4-6 uker) eller til bivirkningene har forsvunnet og så eventuelt starte opp forsiktig med et annet statin i lav dose som ved behov kan økes gradvis til en tolererbar maksimal dose. Kanskje oppnår han (like) god effekt av en lavere dose (3).

Hva bør man ikke spise når man har høyt kolesterol?

Bruk mindre
  • Smør, margarin. …
  • Kjøtt, spesielt oppmalte kjøttprodukter, farsemat, pølser.
  • Egg: Eggeplommen er svært kolesterolrik, og du bør ikke spise mer enn 1 egg om dagen. …
  • Andre kolesterolrike matvarer du bør unngå, er lever fra fisk og landdyr, og rogn.
  • Helmelk, kremfløte, rømme.

Når bør man ta atorvastatin?

Atorvastatin Xiromed tabletter skal svelges hele med vann, og kan tas når som helst på dagen, med eller uten mat. Du bør imidlertid prøve å ta tabletten din til samme tid hver dag. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg.

Når bør man begynne med kolesterolmedisin?

Personer med høyt kolesterol kan ha ulik risiko for hjerte- og karlidelser. For eksempel vil en person med LDL kolesterolnivå over 3 mmol/L sannsynligvis bli anbefalt behandling hvis de har en annen kjent risiko for hjerte- og karproblemer eller økt risiko for slag.

Når bør man begynne med statiner?

Statinbehandling anbefales personer ≥ 45 år med kronisk nyresykdom uansett lipidverdiene (se KDIGO 2013). Hos personer < 45 år med betydelig forhøyet risiko sammenliknet med jevnaldrende pga. multiple eller alvorlig risikofaktorer, kan behandling med statiner vurderes også om beregnet 10 års risiko (NORRISK2) er lav.

Hvor høyt kolesterol for medisinering?

Personer med høyt kolesterol kan ha ulik risiko for hjerte- og karlidelser. For eksempel vil en person med LDL kolesterolnivå over 3 mmol/L sannsynligvis bli anbefalt behandling hvis de har en annen kjent risiko for hjerte- og karproblemer eller økt risiko for slag.