Når er det lov å jakte på grevling?

Hvor farlig er grevling?

Er grevlingen farlig? Selv om grevlingen er et rovdyr, utgjør den som regel ingen fare for barn, voksne, katter eller hunder. Men du skal alltid ha respekt for grevlingen og ikke trenge den opp i et hjørne.

Når får grevling barn?

Grevlinger blir kjønnsmodne når de er rundt ett år gamle. De fleste hunner får derimot ikke unger før de er to år gamle. Kullet består av 1–6 unger som fødes om vinteren i januar-mars. Paringen foregår tidlig vår, slik at grevlingen har forlenget fosterutvikling på opptil ti måneder.

Når kommer grevlingen ut av hiet?

For eksempel føder de ikke unger om våren, slik som er vanlig i dyreriket, – nei de føder unger midt på vinteren når de ligger i hi og ikke spiser noe mat på månedsvis! De føder 1-4 unger i februar, og ungene kommer ut av hiet i mai.

Hva liker grevlingen?

Meitemark utgjør en viktig del av dietten, men den spiser også nedfallsfrukt, insekter, amfibier, smågnagere, døde fugler og noen ganger et piggsvin. Grevlingen er også glad i brunskogsnegl og andre sne- gler. De korte beina og den klumpete kroppen gjør at den ikke kan jakte på raske byttedyr.

Er det lov å avlive grevling?

Viltloven åpner for at grevling kan avlives hvis den gjør vesentlig økonomisk skade på bl. a. hus, hage eller åker. Man kan også bruke fangstbur, men bruk av gift er ikke tillatt.

Er grevling nattdyr?

Grevlingen er et nattdyr, hvilket forklarer hvorfor vi ser den så sjelden selv om den stort sett finnes overalt i kulturlandskapet. Grevlingen er en alteter, og ofte ser man merker etter den når den har vært på gressplenen for å lete etter meitemark eller røtter.

Kan grevling drepe katt?

På Stjørdal er nabolaget skremt etter at to katter er tatt av grevling. Grevlingen er et myteomspunnet dyr, som hovedsakelig er aktiv om natten. I løpet av kort tid har en beboer i Stokkhaugan i Stjørdal mistet to katter til grevling.

Hvordan holde grevling borte fra hagen?

Sett ut bokser med salmiakk i områder som grevlingen hyppig bruker i hagen din. Da flytter den kanskje til et annet område. Grevlingen lar seg lett skremme av uvanlige lyder og bevegelse, den har dårlig syn, men oppdager lett bevegelse, fremmede siluetter og lyse ting som skiller seg ut i mørket.

Hva gjør man hvis man møter en grevling?

Så om du møter en grevling bør du gjøre akkurat det samme som om du møter en bjørn eller en av de andre store rovdyrene: snakk til den og sørg for at den merker at du er der. Hold en respektabel avstand til dyret, og nyt heller synet på avstand.

Hvor lager grevlingen hi?

– I blant lager grevlingen hi under garasjer, uthus eller hytter – gjerne en bygning der det sjelden kommer mennesker. Den er et ryddig og renslig dyr som unngår å gjøre fra seg i bolighiet sitt. Ofte har grevlingene egne mindre hi eller groper der de gjør fra seg.

Hvilken familie hører grevlingen til?

Grevlingens slektninger og deres felles kjennetegn

Grevlingen heter på latin Meles meles. Den er et rovdyr, og hører med til mårdyrfamilien. De andre norske medlemmene i mårdyrfamilien er jerv, oter, mår, mink, ilder, røyskatt og snømus. Jerven er det største dyret i mårdyrfamilien, men grevlingen er nesten like stor.