Når bruker man CT og MR?

Hva ser man på MR undersøkelse?

​​​MRundersøkelser gir spesielt god fremstilling av forandringer i muskulatur, bindevev og sentralnervesystemet. I tillegg kan MR fremstille sykdomsforandringer i skjelettet, hjertet, bryster, blodårer, urinveier og bukorganer inkludert tarmsystemet.

Hvordan virker en MR scanner?

MR-maskinen består av en kraftig magnet (magnetiske spoler), en radiosender, en radiomottaker (antenne) og en datamaskin. Disse komponentene virker sammen på en slik måte at det fremstiller bilder av det indre av kroppen din. Maskinen er åpen i begge ender og er godt opplyst.

Hva er best av CT og MR?

Hva er best, CT eller MR? Ifølge rapporten settes pasienter i en del tilfeller opp til CT-undersøkelse, selv om MR anses som bedre. – Dette er uheldig både fordi bruk av CT gir langt høyere stråledose, og fordi CT-undersøkelser kan gi mindre presise diagnoser.

Hva er forskjell på MR og MRI?

Det brukes ikke røntgenstråler ved denne type undersøkelse. Stort sett kan alle deler av kroppen undersøkes med MR-teknikk. Andre navn kan være MT (magnettomografi), MRT (magnetisk resonanstomografi), MRI (MR imaging) og NMR (nuclear MR). Noen MR-undersøkelser har fått egne navn.

Hva kan man ikke se på en MR?

En stor fordel med MR fremfor røntgen og CT er at den ikke innebærer røntgenstråler. Enkelte organer og strukturer i kroppen kan ikke fremstilles godt nok med andre metoder enn MR.

Kan man oppdage kreft på MR?

Ved mistanke om kreft kan legene gå inn via tarmen og «skyte ut» en rekke nåler som henter ut vev som testes for kreft. Med en MR-utredning kan legene se konkret om det sannsynligvis er kreft, hvor i prostata forandringene sitter, og de kan målrettet hente ut vevsprøver fra det mest aggressive området av svulsten.

Kan man spise før en CT undersøkelse?

Enkelte CT undersøkelser krever at man ikke spiser eller drikker på forhånd. Før en del undersøkelser i mave- og bekkenområdet, må man drikke kontrastmiddel i noen tid før undersøkelsen. Dersom dette er aktuelt, vil du ha fått tydelige instrukser om dette før undersøkelsen.

Kan betennelse ses på MR?

MR brukes til utredning av svulster og ulike betennelsestilstander i skjelett og bløtdeler.

Er MR skummelt?

Undersøkelsen foregår i en tunnelformet maskin som lager en del lyd, og tanken kan vekke ubehag hos mange. – Grunnen til at folk gruer seg, er nok en kombinasjon av ubehag av å ligge trangt, engstelsen for selve undersøkelsen, og kanskje også for resultatet, tror Knut Korsbrekke.

Kan MR vise feil?

MR-scanneren har den fordelen at den kan danne bilder i flere plan (vannrett, loddrett, på skrå) mens CT-scanning bare gir bilder i horisontalplan. MR-scanneren gir en bedre kontrast mellom normalt og unormalt vev, og kan derfor avsløre detaljer det ikke er mulig å få frem med CT.

Hva er forskjellen på røntgen og MR?

CT bruker røntgenstråler, mens MR er en stor magnet som bruker magnetfeltet og radiobølger til å lage bilder. Det er altså ingen røntgenstråling fra en MR-maskin. Begge maskinene kan ta bilder av hele kroppen.