Når bør man oppsøke lege ved hoste?

Skal man hoste opp slim?

Dette er slimhoste

Slimhoste er en annen type hoste enn tørrhoste, og kjennetegnes, som navnet tilsier, av at man hoster opp slim. Dette er kroppens måte å rense seg selv på, derfor er det viktig å få opp dette slimet. Derfor bør man ikke bruke hostedempende midler ved slimhoste.

Hva er hoste et symptom på?

Hoste er i utgangspunktet kroppens forsvarsmekanisme når det er noe som irriterer luftveiene. Dette kan for eksempel være en følge av mulig infeksjon i luftveiene, eller at du har fått et fremmedlegeme i luftveiene (for eksempel hvis du har svelget mat eller drukket feil). Kroppens refleks er da å hoste.

Har hostet i 5 uker?

Man bør gå til lege hvis hosten fortsetter i mer enn 4 uker uten noen påviselig grunn. Hvis man har kols og merker en forandring i sine hostevaner, bør man også gå til lege. Man skal alltid kontakte lege hvis man hoster opp blod.

Hvor lenge er det vanlig å hoste?

Hvor lenge er det vanlig å hoste etter forkjølelse? Forkjølelsen går stort sett over av seg selv i løpet av 7–10 dager. Hosten kan imidlertid vare i tre uker eller mer. De fleste voksne opplever å bli forkjølet to til tre ganger årlig, og barn enda oftere.

Hvordan bli kvitt langvarig hoste?

Gode råd mot hoste
 1. Drikk mye og ofte. …
 2. Varm drikke kan virke lindrende. …
 3. Ligg høyt med hodet om natten.
 4. Unngå fysiske anstrengelser som kan forverre hosten.
 5. Unngå røyk.
 6. Sugetabletter kan dempe eventuell kribling i halsen.
 7. Ved slimhoste kan du prøve slimløsende legemidler.

Hvor lenge har man slimhoste?

Slimhoste oppstår ved nedre luftveisinfeksjon (bronkitt eller lungebetennelse) og kan vare opp til flere uker. Sammenhengende hoste i mer enn 8 uker, natthoste eller anstrengelseshoste kan være tegn på andre sykdommer og bør undersøkes av lege4.

Hvordan bli kvitt slim i lungene?

Slimoppløsende legemidler.
 1. Drikke mye vann (for at slimet skal bli tynnere og lettere å hoste opp)
 2. Fysisk aktivitet.
 3. Drenere slim jevnlig (dette kan virke forebyggende på infeksjoner som lungebetennelse)
 4. Vaksine mot lungebetennelse og årlig influensavaksine.

Hvordan løsne slim?

Pust rolig inn og pust ut med åpen munn og hals, som om du skal lage dugg på et vindu eller speil. Lange rolige støt flytter slim som sitter dypt i luftveiene oppover, mens korte kraftigere støt er best når slimet sitter høyere. Støt er mer skånsomt og effektivt enn hoste til å flytte og få opp slimet.

Hva er langvarig hoste?

Hoste er vanlig under og etter ordinære luftveisinfeksjoner. Oftest er dette tørrhoste. Varer hosten i mer enn åtte uker, betegnes det som kronisk hoste.

Hva kan tørrhoste komme av?

Tørrhoste er altså hoste hvor det ikke kommer opp slim av halsen, og det skjer når luftrørene er irriterte. – Tørrhoste som varer noen dager er som oftest uskyldig. Det skyldes gjerne en virusinfeksjon, allergi eller røyk og annen forurensing, opplyser overlege ved Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo om.

Når hosten ikke gir seg?

Når bør du kontakte lege? Dersom du ikke har sluttet å hoste etter 3 uker. Dersom du har høy feber og hoster i mer enn 4 døgn. Dersom du får pustevansker og/eller stikkende smerter i brystkassen når du puster dypt inn.