Når bør man fornye vaksiner?

Hva er trippel duo vaksine?

DTP-vaksinen, er en trippelvaksine mot sykdommene difteri, stivkrampe og kikhoste. Den ble innført som en del av det norske vaksineprogrammet i 1952. Per 2018 har det blitt tatt i bruk en sekskomponentsvaksine som i tillegg beskytter mot poliomyelitt, Haemophilus Influenzae type B og Hepatitt B (DTP-IPV-Hib-Hepb).

Hvilke vaksiner bør jeg ta?

Generelt bør alle være grunnvaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør i tillegg ta én dose oppfriskningsvaksine mot sykdommene ca. hvert tiende år.

Hvor lenge varer vaksine mot vannkopper?

⏳ Det er usikkert hvor lang immunitet vaksinen medfører. Det finnes få studier som er gjort, men én studie har vist 98 % er immune i 10 år etter vaksinasjon. Vaksine mot vannkopper vurderes kontinuerlig i hele Europa, også i Norge.

Hvor lenge varer en rabiesvaksine?

Grunnvaksinen varer i ett år. Første revaksinasjon gis ett år etter grunnvaksine. Dette vil si at hunden må vaksineres i løpet av den 12. måneden etter grunnvaksinen.

Hvor ofte kan man ta stivkrampevaksine?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle voksne frisker opp vaksinene for difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV) hvert 10. år. Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, må det gis flere vaksinedoser før beskyttelse oppnås.

Hvilke vaksiner bør man ta som voksen?

Voksne som ikke tidligere er vaksinert med tre doser vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio bør sørge for at de får dette (grunnvaksinasjon). Alle personer som er grunnvaksinert mot difteri, tetanus, kikhoste og polio bør få en oppfriskningsdose hvert 10 år.

Hvor lenge varer vaksine mot hepatitt B?

Immunkompetente personer som 1-3 måneder etter tredje vaksinedose har oppnådd antistoffrespons med anti-HBs > 10 IU/l betraktes som livsvarig beskyttet mot alvorlig hepatitt B– infeksjon og kronisk bærertilstand [1;13].

Hva er anbefalingen for vaksinering mot difteri stivkrampe kikhoste og polio DTP-IPV vaksine hos voksne?

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Vi anbefaler oppfriskningsvaksine mot sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste og polio når det er gått ca. ti år siden forrige vaksinedose. Dette gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.

Hva er DPT?

DPT-vaksine er en blandingsvaksine mot difteri, kikhoste og stivkrampe. Kalles også trippelvaksine.

Hva er vaksiner og hvordan virker de?

Slik virker en vaksine

Når virkestoffene i vaksinen møter kroppens immunforsvar, dannes det immunforsvarsceller og antistoffer som vil gjenkjenne den «ekte» mikroben. Hvis den vaksinerte senere smittes med denne mikroben, vil immunforsvaret gi en raskere og bedre immunrespons som kan forhindre sykdom.

Hvor tar man reisevaksiner?

Her kan du ta reisevaksine
  • På private klinikker.
  • Hos de fleste fastleger.
  • Frogner smittevern og reisevaksine.
  • Grünerløkka smittevern.
  • Nordstrand helsestasjon.
  • St. Hanshaugen legesenter.
  • Stovner helsestasjon.