Når ble det slutt på BCG vaksine?

Når var sykdommen kopper?

Kopper kom til Norge antagelig på 800-tallet med etterfølgende epidemier i hele middelalderen. På 1700- og 1800-tallet var det flere alvorlige koppeepidemier i Norge, særlig i Bergen. I 1741 døde over 700 barn av kopper bare i Bergen.

Hvor mange har dødd av kopper?

Mot slutten av det 17. århundre var kopper (variola major) årsak til omtrent 400 000 dødsfall i året i Europa. Ifølge National Geographic døde 300 millioner mennesker av kopper i det 19. århundre før sykdommen ble utryddet.

Hvilke vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet?

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet
  • Vaksine mot rotavirus. …
  • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B. …
  • Vaksine mot pneumokokker. …
  • Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) …
  • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Når ble kopper utryddet i Norge?

Utryddet kopper i 1980

Det var også det siste året det ble gitt koppevaksine i Norge. Mange mennesker måtte tvangsvaksineres, og dette var sannsynligvis en av årsakene til at sykdommen ble utryddet på så kort tid.

Hvorfor tok vi pirke?

Pirquetprøve er en hudprøve for å kontrollere immunreaksjonen mot tuberkelbakterien som forårsaker tuberkulose. Pirquetprøven ble tidligere utført i Norge vanligvis som kontroll etter BCG-vaksinasjon, men er nå erstattet av mantouxprøven.

Når skal man ta stivkrampesprøyte?

I dag blir barn vaksinert mot stivkrampe ved 3, 5 og 12 måneders alder i kombinasjon med flere andre sykdommer. Når man er 7-8 år gammel får man en boosterdose. Man venter så i underkant av ti år før man så setter en ny boosterdose når man er 15-16 år gammel.

Hvor mye koster BCG vaksine?

BCG vaksinen er gratis fra Folkehelseinstituttet, men vi tar et gebyr for å administrere den. Det koster 100 kr hvis du tar den i forbindelse med annen konsultasjon, eller kr 325,- hvis du kun skal ta BCG. Ta kontakt i god tid før du trenger beskyttelse. Det tar 6-12 uker før vaksinen begynner å virke.

Hvilke to sykdommer er utryddet?

I 1980 ble kopper erklært utryddet. Koppevaksinen er riktignok verdens hittil største suksesshistorie for vaksiner, men andre sykdommer som polio og meslinger kan også komme til å bli utryddet. Polio er lammelse som rammer barn eller unge voksne.

Hva gjør kopping?

– Det fungerer slik at jeg tar sugepumpen på koppen, setter den på huden, og trekker ut luften. Det skaper da trykk under koppen, som suger på musklene og vevet under huden. Da suges blodet som blir lagret i stive muskler ut, forteller Fritsch.

Når herjet kopper?

På 1700- og 1800-tallet var det flere alvorlige koppeepidemier her til lands, særlig i Bergen. I 1741 døde over 700 barn av kopper bare i Bergen. I 1819 var det et større utbrudd i Kristiania som medførte at tusen mennesker ble vaksinert.

Hvor mange døde av kopper på 1700 tallet?

Anslagsvis 45 millioner mennesker døde av kopper i Europa på 1700tallet. Dødeligheten var skremmende stor blant de smittede, kanskje 40 prosent eller mer. Sykdommen rammet også Norge. Over 700 barn døde av kopper i Bergen i 1741.