Når ble BCG tatt ut av vaksinasjonsprogrammet?

Når sluttet man å vaksinere mot kopper?

Den første koppevaksinasjonen i Norge ble foretatt i 1803. Fra 1810 var koppevaksinasjon påbudt før barn ble konfirmert og fra 1954 gjaldt påbudet alle barn før fylte to år. Dette påbudet gjaldt fram til 1976. De siste vaksinasjonene ble utført i 1980.

Hvor lenge varer difteri vaksine?

år! Det er lurt å vaksinere seg mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-vaksinen) hvert tiende år. Da beskytter du deg selv og de nærmeste rundt deg mot flere potensielt alvorlige sykdommer som forekommer både i Norge og i utlandet.

Når startet vaksinasjonsprogrammet?

Barnevaksinasjonsprogrammet er et helsetiltak i Norge og administreres av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Programmet ble introdusert i 1952.

Hvilke vaksiner er obligatorisk i Norge?

Barnevaksinasjonsprogrammet – 2021
Alder Vaksine
2. klasse (7 år) Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)
6. klasse (11 år) Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
7. klasse (12 år) – jenter og gutter Humant papillomavirus (HPV), 2 doser
10. klasse (15 år) Difteri-tetanus-kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)

6 weitere Zeilen

Er tuberkulose en bakterie?

Tuberkulose skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. I de fleste tilfeller oppstår sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer. Tuberkulose kan være en alvorlig sykdom hvis den ikke blir behandlet, men de aller fleste som får behandling blir helt friske.

Hva er den viktigste årsaken til at vi vaksinerer mot kusma Parotitis Epidemica )?

Det skyldes kusmaviruset og barnet får hovne kjertler, særlig spyttkjertelene i kinnene, men også testikler og andre kjertler. Det vaksineres mot sykdommen i barnevaksinasjonsprogrammet fordi komplikasjoner kan være alvorlige, med hjernehinnebetennelse som i verste fall fører til døvhet eller andre varige skader.

Når kom tuberkulose?

Tuberkulose har eksistert i flere tusen år med oppblussing på 1800-tallet. Første moderne kliniske beskrivelse av sykdommen ble publisert i 1810. Tuberkelbasillen ble første gang påvist i 1882. Tuberkulin som diagnostisk hjelpemiddel ble utviklet i 1890, først som Pirquetprøve deretter som Mantouxprøve.

Hvor lenge varer Hib vaksine?

Etter tre vaksinedoser slik programmet angir (ved 3, 5 og 12 måneder), har barna varig beskyttelse mot Hib-infeksjon og hepatitt B. For de andre sykdommene trengs det oppfriskningsdoser som gis i skolealder.

Hvordan ble kopper utryddet?

Det er antatt at 400.000 døde av kopper hvert år i Europa på 1700-tallet og at det på 1900-tallet døde mellom 300 og 500 millioner i verden. Det ble utviklet vaksine mot koppene i 1796, og sykdommen ble erklært utryddet i 1980. Viruset er imidlertid ikke utryddet. Det er lagret i et laboratorium i USA og et i Russland.

Hva inneholder MMR vaksinen?

Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder er kjent under navnet MMR-vaksine. Forkortelsen kommer fra sykdommenes engelske navn: Measles (meslinger), Mumps (kusma) og Rubella (røde hunder). Vaksinen er en kombinasjonsvaksine som inneholder levende, svekkede mesling-, kusma-og røde hunder-virus.

Hva er anbefalingen for vaksinering mot difteri stivkrampe kikhoste og polio DTP-IPV vaksine hos voksne?

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Vi anbefaler oppfriskningsvaksine mot sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste og polio når det er gått ca. ti år siden forrige vaksinedose. Dette gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.