Kan vitiligo forsvinne?

Hva kommer vitiligo av?

Årsaker. Årsaken til vitiligo er ikke klarlagt. Pigmenttapet oppstår fordi pigmentcellene (melanocyttene) i huden forsvinner. Mest sannsynlig skyldes tilstanden at kroppens egne immunceller angriper og ødelegger pigmentcellene, det vil si at immunsystemet angriper kroppens egne celler.

Hvordan vet man at man har vitiligo?

Symptomer. Vitiligo viser seg ved at det oppstår centimeter-store hvite flekker i huden. De hvite flekkene er skarpt avgrenset mot normal hud, og de oppstår oftest på hender, knær, hals og omkring øynene. Det er karakteristisk at de hvite flekkene opptrer symmetrisk, det vil si på begge hender, begge knær osv.

Hvordan skjule vitiligo?

For å skjule de hvite flekkene kan man bruke dekkremer (eksempelvis Covermark, Dermablend) eller selvbruningskremer. Kan vitiligo forsvinne? Fullstendig tilbakegang er meget sjelden, men sykdommen kan spontant bli bedre.

Har Pigmentmangel?

Pigmentmangel– kan forekomme ved mange hudsykdommer, primært eller sekundært. Vitiligo er en flekkvis og symmetrisk pigmentmangel der huden ellers ikke har forandringer, dvs ikke flasser kan starte spontant fra barneårene og utvikle seg langsomt eller være stabil over år.

Hvordan bli kvitt hvite flekker i huden?

Vitiligo er en tilstand med pigmentfrie, hvite flekker i huden. Det finnes ingen god behandling mot tilstanden. Behandlingen som kan brukes, er langvarig, og resultatene usikre.

Hvordan bremse vitiligo?

Det finnes forsåvidt heller ingen terapi som kan kurere vitiligo, men enkelte behandlinger kan gjøre symtpomene mindre fremtredende. Hensikten med behandlingen er å redusere de kosmetiske konsekvensene av sykdommen, det vil si å gjøre de hvite flekkene i huden mindre fremtredende.

Er vitiligo dødelig?

Selve hudsykdommen vitiligo er ikke farlig eller smittsom, og gir heller ikke noen kroppslige symptomer, derfor blir den ofte beskrevet å være kun et kosmetisk problem, har Katarina Zak Stangeland, hudlege ved Aleris Stavanger, opplyst til Lommelegen tidligere.

Er vitiligo en sykdom?

Mye tyder på at vitiligo er en autoimmun lidelse. Tilstanden er forbundet med en rekke andre autoimmune sykdommer som diabetes mellitus, sykdommer i skjoldbruskkjertelen og lupus erythematosus.

Hvordan kan hudkreft se ut?

sår i huden som blør lett og ikke gror. rødlig hudfortykkelse med kløe/ubehag. misfargede knuter i huden som vokser. eksemlignende utslett med skorper som faller av og dannes på nytt.

Hvordan fjerne små fettklumper i ansiktet?

Om man velger å fjerne lipomet, lar det seg vanligvis lett “skrelle” ut. Noen ganger lager legen kun et lite snitt i huden og presser lipomet ut gjennom åpningen. Store lipomer lar seg fjerne med fettsugings-teknikk, og man kan på den måten begrense størrelsen på arret.

Hva kan man gjøre med pigmentflekker?

Det finnes dessverre ingen behandling som fjerner pigmentflekker raskt og effektivt. Reseptpliktige legemidler kan eventuelt forsøkes. I ekstreme tilfeller kan det være aktuelt å bleke huden, enten med legemidler eller laser. Det finnes hudspesialister og klinikker som tilbyr ulike former for behandling.