Kan parfyme være farlig?

Hvor mange er allergisk mot parfyme?

Parfymeallergi er en form for kontaktallergi som rammer rundt 1-3 prosent av befolkningen i Europa. Ettersom parfymer og sterke dufter finnes overalt, kan det være vanskelig å unngå dem.

Hva er kontakteksem?

Kontakteksem er en betennelse i hud som enten er utløst av irriterende stoffer eller av allergi. Symptomer er at området blir rødt og hovent, med kløe, små blemmer og eventuelt blærer og sårdannelse.

Hvordan skal man bruke parfyme?

Du kan for eksempel spraye duften på håndleddene dine, bak ørene, i den indre armhulen og på baksiden av knærne eller på anklene. Det aller beste stedet å påføre parfymen din, for at den skal holde lenge, er i håret.

Hvorfor får jeg elveblest?

Oftest finner man ingen årsak til elveblest. Akutt elveblest kan utløses av virusinfeksjoner. Enkelte matvarer kan forårsake elveblest enten ved at de inneholder histamin eller fordi de fører til en ikke-allergisk frigjøring av histamin direkte fra mastcellene i huden.

Kan man reagere på parfyme?

Symptomer på parfymeallergi

Rød, kløende hud som er tørr og flasser. Små blemmer eller væskende hudområder hvor det dannes skorpe. Noen får irriterte slimhinner i øyne og nese ved eksponering for duft. Noen opplever hoste, kløe i halsen og hodepine hvis de puster inn parfyme.

Er parfyme brannfarlig?

Parfymer. Alkohol, som er et brannfarlig stoff, er også en viktig ingrediens i nesten alle parfymer.

Hva er parfyme laget av?

Parfyme er en løsning av velluktende essenser i alkohol eller vann.

Kan man være allergisk mot duftlys?

Duftlys og duftpinner som man setter ned i duftoljer/romduft, kan inneholde farlige kjemikalier som kan være allergiframkallende, gi alvorlig øyeirritasjon og forårsake irritasjon av luftveiene. I tillegg kan duftoljer være giftige for miljøet, og i verste tilfelle skadelig for mennesker.

Hvordan ser kontakteksem ut?

Kontakteksem kan komme av ulike årsaker (se avsnittene under). Felles for dem alle er at de kan utløse akutt kontakteksem. Typiske symptomer er røde og hovne hudområder med væskefylte blemmer og sårdannelse. Er eksemet kronisk vil huden være tørr, sprukken og fortykket.

Kan man bli kvitt kontakteksem?

Eksem kan være en svært plagsom sykdom, men tidlig innsettende behandling vil i de fleste tilfeller gi god kontroll over sykdommen. Tilstanden går heldigvis ofte over av seg selv – 80 prosent er kvitt sykdommen ved 18 års alder.

Hva gjør man med elveblest?

Utslettet kan dempes med preparater som inneholder antihistaminer. Ved alvorlig kronisk elveblest, som ikke bedres med antihistamin, kan biologisk behandling med Xolair (omalizumb) være indisert. Omalizumab er et såkalt monoklonalt antistoff mot IgE, som hemmer frigjøring av histamin fra mastcellene i huden.