Kan man se blodtype på Helsenorge?

Hvor finner jeg min kjernejournal?

Ja, ved å logge seg på helsenorge.no (via Min helse) har pasienten tilgang til en logg som viser ved hvilken virksomhet kjernejournalen er blitt åpnet, av hvem og når.

Kan man se sin egen legejournal?

Pasientjournalen din på Helsenorge

Ved å logge inn i tjenesten Pasientjournal på Helsenorge vil du få tilgang til pasientjournalen din fra noen sykehus. Pasientjournalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Du må være over 16 år for å få tilgang til pasientjournalen din på Helsenorge.

Hvor kan jeg sjekke Koronasvar?

Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn og se dine prøvesvar her. Du kan også se svar på utvalgte prøver og undersøkelser fra sykehus i Helse Vest. I tillegg til svar på covid-19-testen kan du finne svar på eventuelle andre tester som er utført.

Hvor finner man helseopplysninger om seg selv?

Du får tilgang via helsenorge.no. Husk at pasientjournalen er laget for å gi informasjon til helsepersonell og ikke først og fremst for å være forståelig for menigmann. Du kan reservere deg mot å ha en kjernejournal, mens en pasientjournal vil du alltid ha dersom du for eksempel har vært til behandling ved et sykehus.

Hvem kan se min kjernejournal?

Hvem har tilgang til kjernejournalen din? Det er kun autorisert helsepersonell som har tilgang til å åpne din kjernejournal. Helsepersonell har lov til å åpne din kjernejournal når du er til behandling. De har også lov til å åpne kjernejournal når de planlegger og følger opp behandlingen din.

Hvilken blodtype har foreldrene mine?

Man arver blodtypen fra foreldrene sine

Så hvis et barn skal ha blodtype 0, krever det at begge foreldre gir dette genet videre. Det betyr at hvis man for eksempel arver genet for blodtype A fra mor og genet for B fra far, vil man få blodtype AB, fordi A og B er like sterke.

Hva er den mest sjeldne blodtypen?

Hele 85 prosent av den norske befolkningen er Rhesus positiv, 15 prosent er negative. Blodtype A+ er derfor den vanligste og den sjeldneste er AB-.

Har alle kjernejournal?

Ja, barn får automatisk sin egen kjernejournal. Helsepersonell har tilgang til barnets kjernejournal via sitt kliniske fagsystem. Barnets kjernejournal er ikke tilgjengelig for barnet via helsenorge.no før barnet er 16 år, forutsatt at barnet har skaffet seg elektronisk ID.

Hvordan kan jeg fornye min resept?

Fornye resepter

Hvis din fastlege tilbyr digitale tjenester på Helsenorge, kan du logge inn og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

Hvor finner man personnummer på Helsenorge?

Når du logger inn for første gang vil det opprettes en profil på deg før du får tilgang til tjenestene. Følgende personopplysninger vil bli lagret i din profil på Helsenorge: Ditt fødselsnummer eller D-nummer.

Når har helsepersonell lov til å lese i pasientjournalen?

Selv om helsepersonell er pårørende og har fått samtykke av pasienten til å lese journalen, må helsepersonell be om innsyn av pasientansvarlig lege. Forbudet er beskrevet i helsepersonellovens paragraf 21 a . Forbudet mot «snoking» i journaler har samme formål som den alminnelige regelen om taushetsplikt.