Kan man plutselig få epilepsi?

Hva er Barneepilepsi?

Under et epilepsianfall med absens vil barnet ”koble ut” i noen sekunder på grunn av unormal elektrisk aktivitet i hjernen. Andre kjennetegn er at barnet får et tomt stirrende blikk og ikke oppfatter hva som skjer rundt. Anfallet varer vanligvis i mindre enn ti sekunder.

Hva kan man ikke gjøre med epilepsi?

Du bør unngå situasjoner som kan bli farlige dersom du får et anfall, for eksempel svømming alene, surfing, dykking, fjellklatring, hang-gliding osv.

Hva er toniske kramper?

Krampetilstand er en ufrivillig tilstand hvor musklene får kraftige rykninger (kloniske kramper) eller blir helt stive (toniske kramper). Krampetilstander kan være lokalisert til bare ett kroppsområde, eller de kan være generelle og omfatte de fleste av kroppens muskler.

Hva slags legemiddel gis ved akutt epilepsianfall?

Rask behandling og ambulansetransport til sykehus er nødvendig. Tilstanden behandles vanligvis først med et benzodiazepin-legemiddel, for eksempel diazepam (Diazepam®, Stesolid®, Vival®) i klysterform eller som injeksjon. Et av alternativene er midazolam (Buccolam®, Midazolam®, Ozalin®) som munnvann eller injeksjon.

Hvorfor får vi epilepsi?

Det er mange årsaker til epilepsi. Alle sykdommer, skader eller misdannelser som påvirker hjernebarken gir økt risiko for utvikling av epilepsi. Svulster, hodeskader og slag er de helt åpenbare årsakene, mens mer skjulte årsaker for eksempel kan skyldes genene. Årsakene er ofte forskjellige hos barn og eldre.

Hvem blir rammet av epilepsi?

Forekomst av epilepsi

I Norge rammer sykdommen mellom 1 av 100 og 1 av 200 i befolkningen (0,5-1 prosent). På verdensbasis regner en med at minst 65 millioner mennesker lever med epilepsi (2). Forekomsten i land som de skandinaviske anslås til 0,7%, noe som gir vel 30 000 pasienter med epilepsi i Norge (3).

Hvordan utelukke epilepsi?

Ved mistanke om epilepsi, skal man henvises til en EEG-undersøkelse. Det vil si en registrering av hjernens elektriske aktivitet. Ved denne undersøkelsen kan man oppdage epilepsirelaterte forstyrrelser i hjernens signaler. Dette kan vise seg som typisk skarpe kurver i EEG-målingen, såkalt epileptiform aktivitet.

Kan barn vokse av seg epilepsi?

Totalt vil sju av 1000 barn ha fått epilepsi før tiårsalder. En del av dem har allerede rukket å vokse av seg epilepsien ved den alderen, så andelen barn med aktiv epilepsi ligger på rundt 5 per 1000 hos tiåringer.

Kan babyer ha epilepsi?

Infantile spasmer, også kalt Wests syndrom, er en karakteristisk epileptisk tilstand. Den debuterer i første leveår mellom 3 og 12 måneders alder.

Kan barn dø av epilepsi?

Den mest tragiske komplikasjon til epilepsi er plutselig og uventet død. Denne komplikasjonen, som gjerne rammer unge mennesker i alderen 20 – 45 år, er vanligere enn tidligere antatt.

Kan man bli kvitt epilepsi?

Kan man bli frisk? Ja, noen blir helt friske fra epilepsi. Man regnes som frisk når man ikke har hatt et anfall de siste ti årene, og har vært medisinfri de siste fem årene. Noen blir friske av seg selv, mens andre blir friske etter et kirurgisk inngrep.