Kan man leve lenge med hjertesvikt?

Hva er viktig å gjøre når en har hjertesvikt?

Det er viktig at du følger med på eventuelle forandringer i symptomene. Får du nye symptomer eller en generell symptomforverring bør du kontakte lege. Følg med på hoste, vektforandringer, kortpustethet i hvile eller når du ligger flatt, søvnvansker, manglende matlyst eller mer hevelse i bena enn vanlig.

Kan man dø av hjertesvikt?

Hjertesvikt er en tilstand der hjertet ikke klarer å pumpe blodet rundt i kroppen kraftig nok, og noen organ får for dårlig blodtilførsel. Ved akutt hjertesvikt kommer symptomene raskt, og er ofte livstruende og krever behandling på sykehus.

Hvordan stille diagnosen hjertesvikt?

Undersøkelser med EKG, blodprøver og ultralyd av hjertet er viktige for å stille diagnosen hjertesvikt, vurdere alvorlighetsgrad og for å følge utviklingen av sykdommen.

Hva er tegn på hjertesykdommer?

Symptomer og tegn
  • Brystsmerter eller trykk for brystet som vedvarer over flere minutter. …
  • Ofte utstråling til en eller begge armer – særlig venstre – og til hals eller underkjeve. …
  • Smertene er vanligvis sterke (men kan være svake eller fraværende), og lindres ikke av hvile eller nitroglyserin.

Er hjertesvikt alvorlig?

Hjertesvikt er en alvorlig tilstand som krever medisinsk behandling. De vanligste medikamentene er diuretika (vanndrivende), ACE-hemmere og betablokkere. Har du hatt hjerteinfarkt eller kransåresykdom, får du i tillegg blodfortynnende og kolesterolsenkende medisin.

Hva er Anginasmerter?

Angina, eller mer presist angina pectoris, betyr brystsmerter. Smertene kommer når hjertet ikke får nok surstoff (oksygen), fordi blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod gradvis er blitt trangere.

Hvordan behandles kronisk hjertesvikt?

De fleste som har kronisk hjertesvikt, får behandling med medisiner. Først og fremst brukes tre typer medisiner: Vanndrivende medisiner (diuretika) ACE-hemmere (blodtrykksmedisin)

Hva er Drikkerestriksjoner?

Noen hjertesviktpasienter har drikkerestriksjoner. Mindre inntak av væske redusere arbeidsbelastninga for hjertet. Pasientens lege bestemmer da hvor mye væske pasienten kan få i døgnet. For å ha kontroll på væskemengden er det anbefalt å måle mengden som går både inn og ut (drikke og diurese).

Hva er alvorlig hjertesykdom?

Om hjerte- og karsykdommer

De vanligste hjerte- og karsykdommene er hjertekrampe (angina pectoris), hjerteinfarkt, hjerneslag, atrieflimmer og hjertesvikt, og det er disse sykdommene som er omtalt her. Iskemisk hjertesykdom er en samlebetegnelse for hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe).

Er hjertesvikt vondt?

Hva er symptomene

Sykdommen starter vanligvis brått med rask utvikling av tungpusthet og klemmende smerter i brystet. Den syke kan bli svært tungpusten, og er i den akutte fasen alvorlig syk. Symptomene er umulig å skille fra angina eller hjerteinfarkt uten spesialiserte undersøkelser i sykehus.

Hva skjer i kroppen ved hjertesvikt?

Hjertesvikt er en tilstand der hjertet er svekket slik at evnen til å pumpe blodet rundt i kroppen er dårligere enn normalt. Det betyr at enkelte organ får redusert blodtilførsel. De mest typiske plagene som oppstår, er tung pust og nedsatt fysisk yteevne.