Kan man kjøre bil med hjernerystelse?

Hva skal man ikke gjøre når man har hjernerystelse?

Vi anbefaler at du begrenser disse aktivitetene de følgende dager, inntil du føler deg kjekk igjen:
 • Langvarig TV-titting og lesing.
 • Videospill.
 • Alkohol.
 • Sportsaktiviteter som innebærer risiko for nye hodeskader (f. eks. fotball og slalåm)

Hvordan sjekke hodeskade?

Skulle noen av de følgende symptomer likevel dukke opp, må du/dere ta kontakt med sykehus med en gang:
 1. Økende kraftig hodepine.
 2. Gjentatte episoder med kvalme/brekninger.
 3. Nedsatt bevissthet (vanskelig å vekke)
 4. Forvirring.

Når kan man sove etter hjernerystelse?

Det ikke farlig eller unaturlig å være trøtt etter skaden, men man bør helst ikke sove de første timene etter skaden. Et slag mot hodet kan føre til at blodkar under hodeskallen rives over og det dannes en blodansamling inne i hodet. Etter noen timer (og dager) kan blødningen skape et press på hjernen.

Når bør man sjekke seg for hjernerystelse?

Bakgrunn
 • Den skadete vil være fortumlet og forvirret, men vanligvis bare i noen få minutter.
 • Noen hjernerystelser kan føre til bevissthetstap, men de fleste gjør det ikke.
 • Et bevissthetstap som varer lengre enn 30 sekunder, bør vurderes av lege.

Hva kan skje etter hjernerystelse?

Senfølger etter mild hjerneskade eller hjernerystelse kan være hodepine, svimmelhet, psykiske forstyrrelser, konsentrasjonsvansker, reduserte intellektuelle funksjoner.

Er det farlig å se på TV med hjernerystelse?

Du kan godt se på TV, lese og bruke telefonen

Et av de vanligste rådene ved hjernerystelse er at du ikke bør se på TV, telefon, data eller lese bøker i de første dagene. Men ifølge forskerne finnes det ikke noe i vitenskapen som viser at dette er sant. Det viktigste er at hjernen vår får hvile mens den blir bedre.

Hvordan bli frisk av hjernerystelse?

Den umiddelbare behandlingen for personer med hjernerystelse er hvile og overvåking de første 24-48 timene. Første natten er det viktig at personen vekkes 1 gang hver 2-3 time og stilles spørsmål som for eksempel navn, fødselsdato og hvor de bor for å teste bevissthet.

Hvor lenge er det vanlig å ha vondt i hodet etter hjernerystelse?

Hodepine er vanlig

Hodepine er veldig vanlig etter hjernerystelse. Denne hodepinetypen kalles posttraumatisk hodepine. Heldigvis blir de fleste bra igjen etter 2 til 7 dager. Hos noen varer hodepinen i 1-3 måneder.

Hvor farlig er hjernerystelse?

En enkel hjernerystelse er i seg selv ikke farlig og kan ikke behandles. Hjernen skal bare få ro og hvile til den bedres av seg selv. Men noen medfølgende tilstander kan være farlige: Et slag mot hodet kan forårsake en overrivning av et blodkar under kraniet.

Hva gjør man ved hodeskader?

Ved hodeskader er det viktig med førstehjelp på stedet. Det viktigste ved hodeskader er at pasienten får raskest mulig riktig diagnostikk og behandling. Derfor bør man ta straks kontakt med lege etter at en hodeskade har oppstått.

Hva skjer hvis man slår hodet hardt?

Du kan få en lett hodeskade ved å få et slag i hodet som enten gjør at du svimer av, blir svimmel eller får hodepine. Det tar vanligvis noen få dager før hjernen din blir bedre. Imens kan det hende du blir litt søvnig og sliten, og du klarer kanskje ikke å gjøre alle ting så greit som før.