Kan man ha hatt hjerneslag uten å vite om det?

Hvordan vite om man har hatt slag?

Symptomer på hjerneslag inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. I de fleste tilfeller skjer det gjennom halvsidig nedsatt kraft i arm/bein, talevansker (problemer med å snakke eller forstå enkle ord/setninger) eller som ansiktsskjevhet.

Kan drypp vises på MR?

Pasienter diagnostisert med TIA (drypp) og lav risiko for hjerneslag, kan likevel ha hatt hjerneslag. I et stort amerikansk materiale fant forskerne hjerneinfarkt, vist på MR, hos cirka hver fjerde TIA-pasient.

Hva skjer når man får et drypp?

TIA eller «drypp» er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. Anfallet etterlater ingen varige skader, og varer kun en kort stund. Dette er likevel noe en ikke må underslå da det kan være et signal eller advarsel om et kommende hjerneslag.

Hvor lenge varer et drypp?

Forsvinner symptomene innen 24 timer, kalles det et «drypp» (TIA). Fordi drypp i noen tilfeller kan være et forvarsel på hjerneslag, er det viktig å kontakte lege raskt, selv om symptomene forsvinner. De fleste drypp går over innen 60 minutter.

Kan hjerneslag gå over av seg selv?

Varigheten kan variere mellom noen få minutter til 24 timer. Ved mistanke om hjerneslag, må du ringe 113 så raskt som mulig. Det er viktig å få medisinsk hjelp med en gang, selv om symptomene blir borte. Om lag 1 av 10 som har et hjerneslag dør av det, men mange lever et normalt liv etterpå.

Hvordan utelukke hjerneblødning?

For å behandle hjerneslaget må en skille mellom hjerneinfarkt og hjerneblødning. Da må det tas CT- eller MR-bilde av hodet. Vanligst er det å ta et CT-bilde først.

Er slag og drypp det samme?

I motsetning til hjerneslag hvor blodtilførselen til hjernen blir stengt av permanent, blir blodtilførselen ved et forbigående iskemisk anfall (TIA eller «drypp«) avstengt midlertidig (vanligvis mindre enn en time). TIA er et tegn på at du har problemer med hjertet eller blodårer som krever akutt medisinsk hjelp.

Hvilke symptomer kan indikere at hjerneslaget er i ferd med å bli alvorlig?

De første symptomenehjerneslag er ofte kraftig trykkende hodepine, kvalme og brekninger. Fallende blodtrykk og pusteforstyrrelser kan være tegn på en alvorlig utvikling. De fleste dødsfall på grunn av hjerneslag oppstår i denne akutte fasen med de første symptomene.

Er blodpropp og slag det samme?

Hjerneslag er vanligvis et resultat av en blodpropp (hjerneinfarkt) eller en blødning i et av hjernens blodkar.

Kan stress føre til drypp?

Dobbel risiko

De som levde med kronisk stress – som helseproblemer i familien, jobbtrøbbel eller problemer med økonomien eller forholdet – hadde også betydelig høyere risiko for slag eller drypp.

Hvilke lidelser kan være opphav til TIA anfallene?

TIA (eller «drypp») er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. Et TIA skyldes en blodpropp i hjernen (et hjerneinfarkt). Hjerneinfarkt kan skyldes både blodpropper som oppstår på stedet, eller blodpropper som fraktes til hjernen fra hjertet eller blodårer utenfor hjertet.