Kan man gå med brudd i foten?

Hvordan avdekker man best tretthetsbrudd?

Symptomer og tegn

Hovedsymptomet er smerter i leggen ved belastning, og at dette blir verre og verre under trening. I den tidlige fasen forsvinner smerten ved hvile. Etter hvert får man smerte i dagligdaglige aktiviteter.

Hvor kan man få tretthetsbrudd?

Skinnbeinet (tibia) og leggbeinet (fibula) i leggen er de vanligste lokalisasjonen av et tretthetsbrudd. Tretthetsbrudd kan også forekomme i andre bein i foten, for eksempel ankelbeinet (talus), båtbeinet (naviculare) og mellomfotsbeina (metatarsene).

Kan man kjenne tretthetsbrudd?

Tretthetsbrudd kan være en smertefull tilstand, men er ofte en helt smertefri tilstand når man ikke bruker foten. Det er vanskelig å beskrive smerten, men den kan oppleves som noe diffus og kan være verst på et spesielt punkt. Man kan også se eventuelt kjenne en liten hevelse i området der bruddet er lokalisert.

Hvordan vite om du har brudd i foten?

Brudd i foten skyldes en eller annen form for skade. Det oppstår smerter, hevelse og nedsatt funksjon. Ved undersøkelse kan man se hevelse, hudblødning, eventuelt skjevstilling eller åpent sår. Legen kan påvise ømhet, eventuelt ustabilitet og «knitring» mellom bruddendene.

Hva skjer ved beinbrudd?

Symptomer ved beinbrudd er smerter, ømhet og hevelse på bruddstedet. Det er karakteristisk at det også er indirekte ømhet, som vil si smerter på bruddstedet ved bevegelse av knokkelen. Det kan være unormal bevegelighet på bruddstedet, og man kan av og til høre eller merke at bruddendene gnir mot hverandre.

Når kan man belaste foten etter brudd?

Etter 6 uker

Når du, etter tilheling, tillates full belastning, så øk belastningen gradvis. Behold en krykke i motsatt hånd til du kan gå uten halte. Det er ikke uvanlig å ha noe smerter og hevelse i foten ved anstrengelse i flere måneder etter skaden.

Hva gjør man med et åpent brudd?

Ved åpent brudd er det stor fare for infeksjon. Skaden bør bandasjeres, og pasienten må få rask legehjelp. Åpne brudd skal behandles på sykehus. Pasienten vil få antibiotika og bli operert med nøye rensing av sår og stabilisering av bruddet.

Hva er kompresjonsbrudd i ryggen?

Et kompresjonsbrudd i ryggen betyr at en ryggvirvel er trykket sammen, komprimert. Det er en meget vanlig tilstand blant eldre, særlig blant dem med beinskjørhet, osteoporose.

Kan ikke belaste foten?

– Hvis man ikke kan belaste foten etter en ukes tid, bør man oppsøke lege for å få ankelen grundig undersøkt. Legen kan enten gjøre en ultralydundersøkelse av ankelen for å undersøke om et av leddbåndene er helt røket, eller han kan henvise til MR for å undersøke det samme.

Hva er en Crusfraktur?

Leggbrudd er et beinbrudd i leggen som har den medisinsk betegnelsen: crusfraktur. I leggen har vi to bein, tibia (skinnebein) og fibula (leggbein). Leggbrudd er brudd i tibias skaft, med eller uten brudd i fibula i tillegg. Det er tibia som bærer vekt, og i denne sammenheng, det man behandler ved skade.

Hvor vondt er tretthetsbrudd?

I de fleste tilfeller oppstår smertene nokså brått, men i noen tilfeller utvikler smertene seg og blir gradvis sterkere over dager til uker. På et vanlig røntgenbilde vil et tretthetsbrudd ofte bli synlig først mange dager eller flere uker etter at skaden er skjedd.