Kan man fryse kjønnsvorter selv?

Hvor lenge varer en vorte?

Vorter er helt ufarlige, men de kan være skjemmende og plagsomme. Hos noen kan vortene forsvinne uten behandling alt etter to til tre måneder, og de aller fleste opplever at vortene har forsvunnet av seg selv etter ett til to år.

Hva er årsaken til kjønnsvorter?

Tilstanden skyldes en infeksjon i huden med et virus som kalles humant papillomavirus (HPV). HPV stimulerer hudens overflateceller til å dele seg, og dermed oppstår vorter som fortykkelser i huden. Tiden fra viruset smitter til symptomene opptrer, er vanligvis mellom en og seks måneder, men den kan også være lenger.

Når forsvinner kjønnsvorter?

Tiden det tar fra man blir smittet og til vortene blir synlige varierer fra 1-6 måneder, men kan også ta lengre tid. Ofte forsvinner de av seg selv i løpet av måneder til ett år. Over tid vil praktisk talt alle bli kvitt vortene selv uten behandling, men hos noen kommer de tilbake.

Kan kjønnsvorter svi?

De fleste med HPV-virus får små og usynlige vorter, eller ingen vorter, men også de usynlige vortene kan gi plager i form av kløe, svie og små sprekker i hud og slimhinne. Er det farlig? Kjønnsvorter er ikke farlig. Huden vil etterhvert bli helt normal, selv om det tar tid.

Kan man klippe av vorter?

Mange lurer på om de kan klippe av vorten selv. Det er ikke anbefalt å klippe eller skjære i vortene selv. Dette kan føre til skade på frisk hud og føre til blødning og kan gi infeksjon.

Hvor ofte skal man fryse vorte?

Et alternativ til linimenter er frysebehandling (kryoterapi). Frysesprayer virker ved å fryse det indre av vorten slik at de lettere faller av. Én behandling er som regel nok, men ikke alltid. Det kan også skje at vorten kommer tilbake etter en tid, så det kan være aktuelt at man må repetere behandlingen.

Hvor lenge er vorter smittsomt?

Hvor lenge smittsomt? Vortene er smittsommelenge symptomer vedvarer.

Hvordan vite om man har kjønnsvorter?

Symptomer ved kjønnsvorter

De fleste som smittes med HPV vil aldri få synlige vorter og vet ikke at de har vært smittet. Du kan utvikle vorter på hud eller slimhinne på og rundt kjønnsorgan og i endetarmsområdet noen uker til flere måneder etter smitten har skjedd.

Kan man få kreft av kjønnsvorter?

Hpv er et smittsomt virus, og det fins over 200 forskjellige typer hpv. I underkant av 20 er kreftfremkallende. To typer gir kjønnsvorter, men disse to typene, 6 og 11, gir ikke celleforandringer som kan føre til kreft. Derfor er det ikke kreftfare ved kjønnsvortene i seg selv.

Hvor mange år kan man gå med HPV viruset i kroppen?

Vanligvis forløper HPV-infeksjon uten symptomer. Hos over 90% går infeksjonen over av seg selv etter ½ – 1 ½ år, men hos om lag 10 % blir det en persisterende infeksjon som gir risiko for kreftutvikling.

Hvordan fungerer condyline?

Condyline inneholder det virksomme stoffet podophyllotoksin som hemmer de virussmittede cellenes vekst. Condyline brukes ved behandling av veneriske vorter (kjønnsvorter). Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.