Kan hepatitt C smitte ved seksuell kontakt?

Er hepatitt farlig?

De fleste blir friske innen fire måneder, men noen få prosent av de smittede må leve videre med en varig sykdom. Disse risikerer på lang sikt å utvikle alvorlig leversykdom.

Hvilken hepatitt er farligst?

De fleste blir friske av hepatitt B uten behandling, men for noen få blir sykdommen alvorlig og langvarig. Hvis det skjer, kan hepatitt B-infeksjonen føre til leversvikt. På sikt kan leverkreft eller en leversykdom kalt skrumplever utvikles. Spedbarn og barn har større risiko for å få den alvorligste typen.

Hvordan kan man få hepatitt C?

Viruset som gir hepatitt C overføres ved blodsmitte. Ikke alle blir syke etter å ha blitt smittet med viruset. Noen ganger sørger immunforsvaret for at kroppen kvitter seg med viruset uten behandling. Hvis infeksjonen har vart i mer enn seks måneder, har du det som kalles kronisk hepatitt C.

Hva er Heppatitt C?

Hepatitt C er en virussykdom som hos 50-80% av de smittede ubehandlet kan få et kronisk forløp der en del utvikler en kronisk aktiv hepatitt med risiko for utvikling av levercirrhose og leverkreft.

Er gastroenteritt smittsomt?

Bakteriell gastroenteritt kan smitte ved inntak av kontaminert vann eller matvarer. Smitte fra person til person ved fekal-oral kontakt under uhygieniske forhold kan forekomme (sjelden ved salmonella og campylobacter, vanligere ved shigella).

Kan man dø av hepatitt C?

Veldig få pasienter (ca. 1/300) utvikler leversvikt i forbindelse med akutt hepatitt og er i fare for å av sykdommen. Infeksjonen blir kronisk hos 4 av 5 smittede. De alvorligste komplikasjonene til kronisk hepatitt C er skrumplever og i sjeldne tilfeller leverkreft.

Hvor lenge lever hepatitt C utenfor kroppen?

Hepatitt C-viruset lever også mye lenger enn HIV-viruset i friluft. HIV dør etter et døgn utenfor blodstrømmen, hvis du søler. Hepatitt C-viruset kan overleve og smitte i seks døgn.

Kan man bli kvitt hepatitt?

De fleste smittede vil kvitte seg med viruset og danne beskyttende antistoffer i løpet av noen måneder. De er da immune mot hepatitt B resten av livet. Cirka 5 prosent av voksne og opp mot 95 prosent av barn som smittes i forbindelse med fødsel og tidlig barndom kvitter seg ikke med viruset.

Hva er Hepattit?

Hepatitt (leverbetennelse) er navnet på en betennelsestilstand i leveren. Sykdommen finnes både i en akutt form (akutt leverbetennelse = hepatitis acuta) og i en kronisk form (kronisk leverbetennelse = hepatitis chronica). Man snakker om kronisk hepatitt, når sykdommen har vart i mer enn 6 måneder.

Kan hepatitt kureres?

Ny behandling for hepatitt C gjør at over 95 prosent av de smittede kan kureres. Behandlingen er trygg og har få bivirkninger. Det er derfor viktig at alle som kan ha blitt utsatt for mulig smitterisiko for hepatitt C blir undersøkt med en blodprøve.

Kan man dø av hepatitt B?

Hvordan er prognosen? Meget få pasienter (ca. 1/300) utvikler leversvikt i forbindelse med den akutte hepatitt og risikerer å av sykdommen. Infeksjonen blir kronisk hos 1 av 20 voksne.