Hvorfor oppstår lammelse?

Hva er lammelse?

Lammelser innebærer nedsatt kraft i muskulatur uansett årsak. Lammelse i ansiktet eller på den ene siden, kan være tegn på hjerneslag. Andre årsaker til lammelse er blant annet isjas, nakkeprolaps og nerveskader.

Hva er cerebral hendelse?

Hjerneslag (apopleksi) er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon. Blodpropp i blodårer i hjernen (trombose) er årsaken i 80-85 prosent av tilfellene, mens hjerneblødning er årsak i 10-15 prosent av tilfellene.

Hvordan kan man få hjerneblødning?

Den viktigste årsaken til hjerneblødning er forhøyet blodtrykk. Man antar at trykket ødelegger veggen i blodkarene slik at en blødning oppstår. En annen årsak er nedsatt størkningsevne i pasientens blod.

Hva er Speilterapi?

Speilterapi er bruk av et speil i behandlingssituasjon – den lammede hånden plasseres da bak speilet hvor den ikke er synlig mens den friske plasseres foran speilet. Så trenes det på forskjellige funksjonelle bevegelser for arm og hånd.

Hva er en ryggmargsskade?

Hva er en ryggmargsskade? En skade på ryggmargen innebærer brudd på ”hovedledningen” mellom hjernen og kroppen. Konsekvensene for kroppen er avhengig av skadeomfanget i ryggmargen og plasseringen i ryggsøylen, jo høyere skaden er, desto mer alvorlige blir konsekvensene.

Hvordan gjenkjenne hjerneslag?

Dei vanlegaste symptoma på hjerneslag er halvsidig lamming i ansiktet, arm eller fot og/eller talevanskar. Ring 113 straks ved mistanke om hjerneslag – kvart sekund tel.

Hvem er mest utsatt for hjerneslag?

To tredjedeler av slagtilfellene rammer dem som er over 75 år. Diabetes gir økt risiko for hjerneslag, særlig hjerneinfarkt. Overvektig gir høyere risiko for å få hjerneslag, spesielt om du er mann. Menn med mye fett rundt magen er spesielt utsatt.

Hva er forskjell på hjerneslag og drypp?

I motsetning til hjerneslag hvor blodtilførselen til hjernen blir stengt av permanent, blir blodtilførselen ved et forbigående iskemisk anfall (TIA eller «drypp«) avstengt midlertidig (vanligvis mindre enn en time). TIA er et tegn på at du har problemer med hjertet eller blodårer som krever akutt medisinsk hjelp.

Hva skjer i ryggmargen?

Ryggmargen formidler signalene til og fra hjernen i fra kroppen. Ryggmargen består i høy grad av lange nervebaner som bringer nerveimpulsene opp og ned fra hjernen. Det perifere nervesystemet består av et omfattende nettverk av nerver som går ut fra hjernen (hjernestammen) og fra ryggmargen.

Hva er symptomene på slag?

Symptomer på hjerneslag inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. I de fleste tilfeller skjer det gjennom halvsidig nedsatt kraft i arm/bein, talevansker (problemer med å snakke eller forstå enkle ord/setninger) eller som ansiktsskjevhet.

Hva betyr Subkortikal?

Hjerneslag som rammer blodårer i områdene under hjernebarken (subkortikalt) er ofte relativt små og benevnes som lakunære infarkter. Infarktene kan gi lammelser i halve kroppen, men pasientene kommer seg gjerne raskere enn ved andre typer hjerneslag.