Hvordan vet man at man har hjertesvikt?

Hva er viktig å gjøre når en har hjertesvikt?

Det er viktig at du følger med på eventuelle forandringer i symptomene. Får du nye symptomer eller en generell symptomforverring bør du kontakte lege. Følg med på hoste, vektforandringer, kortpustethet i hvile eller når du ligger flatt, søvnvansker, manglende matlyst eller mer hevelse i bena enn vanlig.

Kan man dø av hjertesvikt?

Hjertesvikt er en tilstand der hjertet ikke klarer å pumpe blodet rundt i kroppen kraftig nok, og noen organ får for dårlig blodtilførsel. Ved akutt hjertesvikt kommer symptomene raskt, og er ofte livstruende og krever behandling på sykehus.

Hvordan behandles akutt hjertesvikt?

Tradisjonell behandling av akutt hjertesvikt er lite endret, men vanlige medikamenter som glyseroltrinitrat og nitroprussid kan brukes mer effektivt. Den nye kalsiumsensitiseren levosimendan er anbefalt brukt ved akutt hjertesvikt med organhypoperfusjon, gitt at pasienten ikke har alvorlig hypotensjon.

Hvordan stille diagnosen hjertesvikt?

Undersøkelser med EKG, blodprøver og ultralyd av hjertet er viktige for å stille diagnosen hjertesvikt, vurdere alvorlighetsgrad og for å følge utviklingen av sykdommen.

Er hjertesvikt vondt?

Hva er symptomene

Sykdommen starter vanligvis brått med rask utvikling av tungpusthet og klemmende smerter i brystet. Den syke kan bli svært tungpusten, og er i den akutte fasen alvorlig syk. Symptomene er umulig å skille fra angina eller hjerteinfarkt uten spesialiserte undersøkelser i sykehus.

Hvilke problemer kan en pasient med hjertesvikt ha?

Ved alvorlig hjertesvikt, kan væske lekke inn i lungene og gi såkalt lungeødem. Dette kan få deg til å hoste opp rosa, skummende slim og man skal da ringe 113 for akutt hjelp. Overflødig væske kan også gi hovne og oppblåste føtter, ankler og bein. Slik hevelse kalles ødem.

Hvor mye kan kroppen belastes hos en pasient med hjertesvikt?

Kroppen må ikke belastes mer enn den tåler. En pasient med hjertesvikt kan ikke trene seg opp slik man for eksempel kan etter et hjerteinfarkt. Klarer pasienten å mosjonere litt, er det nyttig. Over tid kan økt fysisk aktivitet bedre hjertets pumpefunksjon.

Er hjertesvikt alvorlig?

Hjertesvikt er en alvorlig tilstand som krever medisinsk behandling. De vanligste medikamentene er diuretika (vanndrivende), ACE-hemmere og betablokkere. Har du hatt hjerteinfarkt eller kransåresykdom, får du i tillegg blodfortynnende og kolesterolsenkende medisin.

Hvor lenge kan du leve med hjertesvikt?

Hjertesvikt kan være akutt, forbigående eller kronisk, og den graderes fra lett til alvorlig. Det finnes god behandling, og mange lever lenge med hjertesvikt. ​Hjertesvikt er en alvorlig tilstand, men med god behandling kan du leve lenge med sykdommen.

Kan hjertesvikt helbredes?

Behandling. Kronisk hjertesvikt kan sjelden helbredes fullstendig. Men vær klar over at alt avhenger av hva som er den bakenforliggende årsaken til hjertesvikten. Hvis blodårene i hjertet er trange, kan det være aktuelt å blokke dem ut med såkalt ballongutvidelse og innsetting av stent (PCI-behandling).

Hva er Anginasmerter?

Angina, eller mer presist angina pectoris, betyr brystsmerter. Smertene kommer når hjertet ikke får nok surstoff (oksygen), fordi blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod gradvis er blitt trangere.