Hvordan vet jeg om jeg har hjernehinnebetennelse?

Hvor fort utvikler hjernehinnebetennelse seg?

Sykdommen kan utvikle seg svært hurtig fra minutter til timer. Hjernehinnebetennelse kan være dødelig hvis man ikke blir behandlet raskt. Mindre alvorlige følger er døvhet og hjerneskade.

Hvordan utelukke hjernehinnebetennelse?

Hvis legen mistenker hjernehinnebetennelse vil hun oftest ledsage pasienten under innleggelse. Ved ankomst til sykehuset vil det bli tatt en ryggmargsprøve. Det vil si at det tas en prøve av væsken som omgir hjernen og ryggmargen. Denne væsken kalles spinalvæsken og prøvetakingen kalles en spinalpunksjon.

Hvordan diagnostisere hjernehinnebetennelse?

For å diagnostisere hjernehinnebetennelse, må man ta prøver av pasientens spinalvæske. I de omstendighetene Leger Uten Grenser jobber er dette ofte utfordrende fordi man må gjøre en klinisk undersøkelse, og fordi dette må skje raskt.

Hvordan ser utslettet ut ved hjernehinnebetennelse?

Utslettet ved smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkmeningitt) har følgende karakteristika: Det forsvinner ikke, avblekes ikke, når du presser et glass mot utslettet. Små røde eller rosa flekker på størrelse med en penneprikk sprer seg utover i løpet av minutter til få timer.

Kan man overleve hjernehinnebetennelse?

De fleste pasienter som overlever hjernehinnebetennelse, blir helt friske. Som regel er prognosen god når behandling blir iverksatt i tide. Likevel vil cirka 15 prosent få varige skader på nervesystemet. Skadene kan være tydelige, men de kan også være så beskjedne at de lett kan overses.

Hvordan sjekke nakkestivhet?

Nakkestivhet kan være et tegn på hjernehinnebetennelse, og det anbefales å undersøke for dette. Du undersøker små barn ved å legge en hånd under bakhodet, og løfte hodet når barnet ligger på ryggen og slapper helt av.

Når får man hjernehinnebetennelse?

En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp.

Hvor vanlig er hjernehinnebetennelse?

Smittsom hjernehinnebetennelse er heldigvis en forholdsvis sjelden sykdom i Norge med ca. 25 tilfeller årlig de siste årene. Den rammer som oftest barn og ungdom.

Hvilke to bakterier er kjent som vanlige årsaker til hjernehinnebetennelse?

Bakteriell meningitt er hjernehinnebetennelse forårsaket av bakterier. De vanligste bakteriene som gir hjernehinnebetennelse er pneumokokker og meningokokker. Haemophilus influenzae var tidligere en vanlig årsak, men er nå sjelden etter at vaksinasjon mot denne bakterieinfeksjonen ble vanlig.

Hva er dårlig allmenntilstand barn?

Nedsatt allmenntilstand kan være det eneste tegnet på alvorlig sykdom. Forhold som taler for innleggelse, kan være: Slapt og stille barn, nedsatt sugelyst, takypné, dyspné, irritabilitet, forandret hudfarge (blekhet, cyanose, marmorering) og brekninger.

Hva er encefalitt?

Hjernebetennelse er en betennelse i hjerne og hjernehinner. Typiske symptomer kan være hodepine, irritabilitet, utilpasshet, mental sløring, lysskyhet, hukommelsesvansker, personlighetsendringer, konsentrasjonsvansker og/eller epileptiske kramper.