Hvordan ta migrene nesespray?

Hva hjelper mot kraftig migrene?

Ved anfall kan det ofte hjelpe å sove eller hvile i et mørkt, svalt og stille rom. Man kan også lindre smerter med kalde omslag eller ispose på pannen. Smertestillende som paracetamol (for eksempel Paracet eller Pinex), acetylsalisylsyre eller NSAIDs (for eksempel Ibux eller Voltaren) kan være nok for å dempe smertene.

Hva inneholder Imigran?

Virkestoffet i Imigran er «sumatriptan». Imigran er en av flere medisiner innenfor en gruppe kalt «triptaner» (5HT1-reseptoragonister). Følgende er handelsnavn på andre medisiner innen samme gruppe: Almotriptan, Eletriptan, Frovatriptan, Naratriptan, Rizatriptan, Sumatriptan og Zolmitriptan.

Hvor lang tid tar det før migrenemedisin virker?

Legemidler på resept

Virkningen kommer oftest raskt, i hvert fall innen et par timer. Triptaner kan også døyve kvalme. Triptaner virker slik at blodårene trekker seg sammen. Derfor skal du ikke ta triptaner i aurafasen, men vente til hodepinefasen begynner.

Hvor mange dager varer migrene?

Migrene kan vare opptil 72 timer. Den er ofte ensidig. Hva som er årsaken til migrene er ikke fullt klarlagt, men smertene kan forårsakes av at blodårene utvides i deler av hjernen. Selv om det kan være ubehagelig, er ikke migrene farlig.

Er det farlig å ta Imigran?

ved langvarig inntak av Imigran til bruk mot hodepine, da dette kan medføre en forverring av hodepinen. Dersom dette oppstår eller mistenkes, bør lege kontaktes og behandling avsluttes i samråd med lege.

Når skal man ta migrenemedisin?

Triptaner skal ikke tas før du kjenner smertene eller når du har aura, men vent til hodepinen først melder seg. Da bør de tas raskt for best mulig effekt. Triptaner finnes også som smeltetabletter, nesespray og injeksjon. Disse virker gjerne raskene enn tabletter og er fordelaktig med de som blir kvalme ved migrene.

Hvordan bli frisk fra migrene?

De fleste føler seg bedre dersom de får hvile i et mørkt, stille og svalt rom under anfallet. Det kan være behagelig med kalde omslag på pannen. Smertestillende medisiner hjelper ofte, og noen ganger kan det være nødvendig med spesielle migrenemedisiner.

Hva er en Migrenestift?

Stift med mentol som virker kjølende og kan lindre ved hodepine og migrene.

Hva er Cgrp hemmere?

CGRPhemmerne Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) og Emgality (galkanezumab) er legemidler til forebyggende behandling av migrene. Individuell stønad på blå resept ble innført i desember 2019 for pasienter med kronisk migrene.

Hva er Aurafasen?

Aura er symptomer som kan oppstå før et migreneanfall. Aurafasen oppleves på mange ulike måter. Det kan for eksempel være at man får synsfeltutfall, ser blinkende lys, får øresus, føler seg nummen i kroppen eller har vansker for å snakke. Det er vanlig å ha flere ulike symptomer i aurafasen.

Hvor mye Imigran kan man ta?

I den norske godkjente preparatomtalen er det angitt at maksimal døgndose sumatriptan (Imigran) er 300 mg for voksne med migrene (1). Hver enkelt dosering kan være på opptil 100 mg. Dersom symptomene lindres av første dose, men kommer tilbake igjen, kan en ny dose på inntil 100 mg gis etter minimum 2 timer (1).