Hvordan spres de elektriske impulsene i hjertet?

Hva består av knuten av?

AV-knuten, atrioventrikulærknuten, er en bunt av spesialiserte celler i hjertets skillevegg nær overgangen mellom høyre forkammer og hjertekammer.

Hva er funksjonen til sinusknuten?

Sinusknuten er en impulsgivende knute av spesialiserte, omdannede hjertemuskelceller ved munningen av den øvre hulvenen i høyre forkammer i hjertet. Sinusknuten er opphav til den normale hjerterytmen (sinusrytmen), idet impulsene til hjertets sammentrekning normalt kommer fra knuten.

Hva heter Ventriklenes ledningssystem?

Det elektriske signalet fortsetter inne i ventriklene via atrioventrikulærknuten, eller AV-knuten, og så ned i det vevet som skiller de to ventriklene, noe som kalles His bundt.

Hva menes med hjertets Refraktærperiode og hvorfor er det vesentlig for hjertet?

Med refraktærperioden menes det tidsrommet hvor det ikke kan gå aksjonpotensial i hjertet.

Hva styres hjertefrekvensen av?

Sinusknuten – start av elektrisk impuls

Sinusknuten har evnen til å utløse elektriske støt eller impulser, som er starten på et hjerteslag. Andre celler i hjertet har også denne egenskapen, men de er normalt inaktive når sinusknuten gjør jobben sin og bestemmer hastigheten til hjerteslagene.

Hva styrer hjerterytmen?

Hjerterytmen styres av elektriske signaler fra en pulsdanner (sinusknuten) i hjertet. Når man får atrieflimmer, mottar hjertemuskulaturen for mange signaler på en gang. Pulsen kan øke til mer enn 140 slag i minuttet under anfallet. Normalt slår hjertet mellom 60 og 80 slag i minuttet i hvile.

Hvilke faktorer regulerer hjertefrekvensen?

Hjertefrekvensen reguleres av hjertesenteret

Når du anstrenger deg, er den derimot betraktelig høyere. Dette skyldes at aktiviteten til sinusknuten reguleres opp og ned av hjertesenteret i den forlengede marg. Hjertefrekvensen påvirkes av hormonene adrenalin og noradrenalin, som skilles ut under stress og spenning.

Hva slags vev består hjertet av?

Hjerteveggen består av tre lag: Endokard som er ett enkelt cellelag og som kler innsiden av hjertet. Myokard som er selve hjertemuskulaturen. Muskelveggen er tykkere i ventriklene enn i atriene ettersom det er ventriklene som er de viktigste pumpene.

Hvor ligger Hjert?

Hjertet er en hulmuskel som pumper blodet rundt i kroppen. Menneskehjertet er omtrent så stort som knyttneven til samme kropp, og veier vanligvis mellom 300 og 350 gram. Hjertet ligger i fremre del av brysthulens midtparti, like bak brystbeinet og hviler på mellomgulvet.

Hva er en elektrisk impuls?

Nerveimpuls er et kortvarig elektrisk signal (aksjonspotensial) som kommer i stand ved strøm av elektrisk ladede ioner over overflatemembranen i nervecellenes aksonutløpere.

Hva skjer i hjertets hvilefase?

Diastole er hjertets hvilefase mellom to sammentrekninger. I denne perioden slapper hjertemuskelen av og utvider seg, slik at hjertet fylles med blod fra de store samleårene (venene). Etter diastolen følger hjertets sammentrekning, som kalles systole.