Hvordan spredde kopper seg?

Når ble det slutt på Koppevaksine i Norge?

Koppevaksinasjon (vanligvis i småbarnsalder) var påbudt fra 1810 til 1976. Eldre voksne som angir at de ble vaksinert som barn har vanligvis fått koppevaksine, og har vanligvis arr som er lette å finne.

Når kom kopper?

Kopper kom til Norge antagelig på 800-tallet med etterfølgende epidemier i hele middelalderen. På 1700- og 1800-tallet var det flere alvorlige koppeepidemier i Norge, særlig i Bergen. I 1741 døde over 700 barn av kopper bare i Bergen.

Finnes det kopper i dag?

I 1968 fantes kopper i 30 land, i 1971 i 16 land. I 1975 fantes kopper bare i India, Bangladesh og i landene som grenser opp mot Ogaden-ørkenen. I oktober 1977 ble det siste naturlige tilfellet av kopper påvist, og 8. mai 1980 erklærte WHO verden for koppefri.

Hvordan smitter kikhoste?

Sykdommen er svært smittsom og smitter ved dråpesmitte som spres i forbindelse med hoste. Man er smittsom fra man får de første symptomene og gjerne før hosten starter. Syke er smitteførende i cirka tre uker uten behandling.

Hva vil det si å være spedalsk?

Lepra, på norsk ofte kalt spedalskhet, er en kronisk infeksjonssykdom som skyldes infeksjon med bakterien Mycobacterium leprae. Bakterien ble påvist første gang i huden hos leprapasienter av den norske legen Gerhard Armauer Hansen i 1873.

Når ble det slutt på BCG-vaksine?

Allmenn BCG-vaksinasjon av ungdom med lav risiko for tuberkulose opphørte etter skoleåret 2008/2009, mens vaksinasjon av spedbarn i risikogrupper ble videreført. Etter sommeren 2009 tilbys BCG-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet til barn med en eller to foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose.

Når kom Koppevaksinen til Norge?

Norge tidlig ute

Jenners metode ble fort kjent. Allerede i 1801 foretok stabskirurgen Magnus Andreas Thulstrup den første kjente vaksinasjonen her i Norge. Fra 1810 var koppevaksinasjon blitt obligatorisk.

Hvilke vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet?

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet
  • Vaksine mot rotavirus. …
  • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B. …
  • Vaksine mot pneumokokker. …
  • Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) …
  • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Hvordan startet kopper?

Den britiske legen Edward Jenner var opphavsmannen til koppevaksinen. Han oppdaget at folk som hadde hatt kukopper, ikke ble smittet av kopper. I mai 1796 gned han verk fra storfe med kukopper inn i sår på huden til åtte år gamle James Phipps. Seinere kunne en fastslå at gutten var blitt immun mot kopper.

Hva gjør kopping?

– Det fungerer slik at jeg tar sugepumpen på koppen, setter den på huden, og trekker ut luften. Det skaper da trykk under koppen, som suger på musklene og vevet under huden. Da suges blodet som blir lagret i stive muskler ut, forteller Fritsch.

Hvor lenge varer Koppevaksine?

– Tidligere undersøkelser har antydet at immuniteten etter koppevaksinering varer i omkring ti år. Resultatene av den siste studien må derfor tolkes med forsiktighet, sier Nøkleby.