Hvordan sette en subkutan injeksjon?

Hvor skal en subkutan injeksjon injiseres?

En injeksjon kan settes:
  1. intradermalt (i huden)
  2. subkutant (under huden, det vil si i underhudsvevet)
  3. intramuskulært (i en muskel)
  4. intravenøst (i en vene).

Hva betyr subkutan injeksjon?

Subkutan betyr ‘under huden’. Det brukes for eksempel om injeksjon av medikamenter (i det subkutane fettvev), eller om beliggenhet av svulst.

Hvordan sette morfin subkutant?

Løft huden litt opp og sett kanylen rett inn. Kanylen kan plasseres på abdomen, overarm, fremside lår eller på brystet under kragebeinet. Hos urolige pasienter kan kanylen festes over skulderbladet. Unngå strålebehandlet, skadet eller ødematøs hud, leddnære områder og områder over beinutspring.

Hvor lenge kan Neoflon ligge?

Kan ligge opptil 7 døgn. Anbefaler administrering av ett medikament pr. kanyle.

Hvor mange ml kan administreres subkutant per injeksjon?

– Det kan maksimalt gis 4 ml av gangen. – Den subkutane kanylen bør skiftes hver 3. dag, eller hvis det oppstår rødme og hevelse.

Hvordan sette inn Fragmin?

Fragmin skal injiseres subkutant, vanligvis i under- hudsfettet på magen, men lår og overarm kan også brukes. Husk å bytte injeksjonssted på magen fra dag til dag. Start med å vaske hendene. Rengjør huden ved injeksjonsstedet med såpe eller desinfeksjonsmiddel.

Hvordan sette sprøyte i magen?

Det ideelle injeksjonssted er underhudsfettet i flankene (i maveregionen) eller i området rundt navlen. Sett alltid sprøyten vekselvis på høyre og venstre side. 5. Løft huden og underhudsfettet mellom tommel og pekefinger.

Hvordan sette tiamin injeksjon?

gluteus maximus): 2 – 4 ml hos voksne, 1 – 2 ml hos barn. – Overarmen (m. deltoideus): 1 ml hos voksne, 0,5 ml hos barn. Ved intravenøs administrasjon anbefales det å gi tiamin fortynnet i 100 ml 0,9% NaCl eller 5% glukose som sakte infusjon over 0,5 – 2 timer.

Hva betyr intramuskulært?

Intramuskulær er noe som er inne i musklene. Ordet brukes for eksempel om injeksjoner som settes inn i musklene (intramuskulært).

Hvor lang tid tar det før en subkutan injeksjon virker?

35 % biotilgjengelighet. Anslagstid Intravenøs: 3-5 minutter, subkutan: 15-30 minutter, peroral: 30-45 minutter. Maksimal effekt Intravenøs: 10 minutter, subkutan: 60 minutter, peroral: 60-90 minutter.

Hvilke 4 områder på kroppen er aktuelle for intramuskulære injeksjoner IM og hvilket område er å foretrekke begrunn?

rectus femoris), overarmsmuskelen (m. deltoideus), den store setemuskelen (m. gluteus maximus) (3). Fremre setemuskel er anbefalt som førstevalg for intramuskulære injeksjon er hos voksne og barn i følge Norsk elektronisk legehåndbok.