Hvordan regne ut BMI kvinner?

Hva er den perfekte BMI?

Skal du regne ut din BMI, gjør du slik: BMI = vekt(kg) /høyde(m)2Har du BMI under 18,5, er du undervektig. Fra 18,5-24,9 regnes som normalvekt, 25-29,9 som overvekt, 30-34,9 som fedme grad 1, 35-39,9 som fedme grad 2, og over 40 fedme grad 3.

Hva er normal vekt for 165 cm?

Menn
Undervekt Normalvekt (kg)
165 50,6 63,2
166 51,1 63,9
167 51,7 64,6

25 weitere Zeilen

Hva er normal vekt for 167 cm?

Vi er alle født med vår spesielle kroppsbygning, som igjen er bestemt av arv fra egen familie. Når man er 15 år og 167 cm høy så er du innen for normalen hvis du veier 49 kg og når hvis du veier 66 kg.

Hva er normalvekt for 170 cm?

Mange studier viser at BMI-en med lavest risiko ligger omtrent midt i normalvektsområdet – som strekker seg fra BMI 18,5 til 25. Er du 170 høy, betyr det at vekta di ligger mellom 55 og 70 kilo, rundt regnet.

Hva er gjennomsnittsvekten i Norge?

Mikronesia har nemlig en gjennomsnittsvekt på 87 kilo. Norge ligger på en 69 plass på skalaen med sine 68 kilo. I motsetning til USA som ligger på en tredjeplass med 82 kilo, mot gjennomsnittsvekten som er 62 kilo, skriver The Telegraph.

Hva er normalt å veie når man er 160 cm?

Med en høyde på 160 cm vil en vekt mellom 41 – 59 kg regnes for normal. Noen kan bære lettere, andre kan være tyngre uten at det betyr at de har for lav eller for høy vekt.

Hva er undervekt grad 3?

Det er undervekt grad 3 som er mest alvorlig og grad 1 er minst alvorlig. Konsekvensene er komplikasjonene kroppen får. Har man den alvorligste undervekten, grad 3, vil det være størst fare for komplikasjoner for kroppen. Ved undervekt vil kroppen få problemer med å gjennomføre sine normale prosesser.

Hvor mye skal man veie når man er 175?

Det er stor variasjon på normavekt når man er 175 cm høy og 14 år. Alt fra 51 kg til 71 kg betegnes som normalvekt.

Hva er normal vekt for 163 cm?

Alt fra 47-63 kg er normalt for jenter som er 163 cm høy og 15 år gammel.

Hva er gjennomsnittlig vekt?

Gjennomsnittlig vekt, høyde og kroppsmasseindeks (BMI) for menn var hhv. 86,6 kg, 180,7 cm og 26,5 kg/m2. Andelen med overvekt og fedme (BMI 25 eller mer) blant menn var 59 %, og andelen med undervekt (BMI under 18,5) var 0,8 %.

Hvor mye bør en 5 åring veie?

Jenters høyde og vekt i forhold til alder
Alder Høyde lav / cm* Vekt høy / kg*
4 år 97 21,0
5 år 103 24,3
6 år 108 25,6
7 år 113 28,0

19 weitere Zeilen