Hvordan regne Ejeksjonsfraksjon?

Hva er systolisk hjertesvikt?

Tilstanden skyldes sykdom eller skade i hjertekamrenes muskulatur, mest typisk etter hjerteinfarkt og infeksjoner (myokarditt). Symptomene på denne tilstanden er lavt blodtrykk og hjertesvikt som følge av lavt slagvolum og lavt minuttvolum.

Hva er diastolisk hjertesvikt?

Diastolisk dysfunksjon er nedsatt funksjon av venstre hjertekammer i hvilefasen, diastolen. Dette skyldes stivhet i hjertemuskelen som hindrer hjertekammeret i å utvide seg normal under fyllningsfasen. Tilstanden påvises best ved ultralydundersøkelse.

Hva er normal EF?

Ejeksjonsfraksjon (EF) er et av de viktigste enkeltmålene på hjertets pumpeevne. Ejeksjonsfraksjonen er den prosentdelen av hjertekammerets fyllingsvolum (Vdiastole) som pumpes ut (Vdiastole–Vsystole) i et hjerteslag. Venstre hjertekammers ejeksjonsfraksjon er normalt større enn 60 prosent.

Hva er et kardiogent sjokk?

Kardiogent sjokk er en type sirkulasjonssvikt som skyldes en akutt reduksjon i hjertets evne til å pumpe blod, for eksempel grunnet et stort hjerteinfarkt. En person i kardiogent sjokk vil fremstå sløvet, ofte være tungpustet og typisk være kald og klam i huden.

Hvordan regne ut minuttvolum?

Hjerteminuttvolumet kan regnes ut ved å multiplisere slagvolumet, det vil si volumet av blod fra venstre hjertekammer ved hvert slag, med antall slag per minutt (hjertefrekvensen). Normalt er minuttvolumet hos voksne i hvile 5–8 liter i minuttet. Ved store fysiske anstrengelser kan det øke til 20–30 liter i minuttet.

Hva er viktige behandlingsprinsipper hos barn med kronisk hjertesvikt?

Basisbehandling omfatter ACE-hemmere, betablokkere, spironolakton. Evt. kan digitalis brukes i tillegg. Furosemid har tradisjonelt blitt brukt som langtidsbehandling ved kronisk hjertesvikt hos barn, men bør nok fortrinnsvis brukes for behandling ved akutt forverring.

Hvordan regne ut slagvolum?

Slagvolum defineres som det totale volum av en motors sylindre, utregnet fra boring og slaglengde multiplisert med antall sylindre på motoren. Det blir normalt oppgitt i kubikkcentimeter (cm³), liter (L) eller kubikktommer (cubic inch displacement, CID).

Hva er systolisk og diastolisk blodtrykk?

Det første, høyeste tallet kalles det systoliske trykket. Det måler trykket i blodårene (arteriene) når hjertet pumper ut blodet. Det andre, lavere tallet, kalles det diastoliske trykket. Dette trykket måles når hjertet slapper av og fylles opp med blod.

Hva er Halsvenestuvning?

Halsvenestuvning er en oppfylt v. jugularis som sees tydelig på halsen. Stuvningen skyldes et økt venøst trykk, som igjen ofte skyldes hjertesvikt (kombinert venstre- og høyresidig).

Hvilke av medikamentene er en ACE hemmer?

Hvem har nytte av ACEhemmere? Følgende midler finnes på det norske markedet per oktober 2021: Enalapril®, Renitec®, Captopril®, Lisinopril®, Zestril®, Ramipril®, Triatec®, Perindoprilarginin®. ACEhemmere brukes mye hos personer med høyt blodtrykk (hypertensjon).

Hva er lavt diastolisk blodtrykk?

Lavt blodtrykk er definert som et blodtrykk innenfor disse verdier: Det systoliske blodtrykket («overtrykket») er mer enn 90 mmHg. Og det diastoliske blodtrykket («undertrykket») er mindre enn 60 mmHg.