Hvordan oppstår senkomplikasjoner?

Hva kan være årsak til Hyperosmolar hyperglykemi?

Kroppen mister kontrollen over tilstanden slik at blodsukkeret fortsetter å stige, samtidig som kroppen tappes for store væskemengder via urinen. De vanligste årsakene til at tilstanden oppstår er dårlig diabetesbehandling, eventuelt at det er en nyoppstått diabetes (situasjon der diagnosen enda ikke er stilt).

Hvilke senskader kan oppstå ved diabetes type 1?

Samandrag. Diabetes kan over tid føre til skadar på dei små blodårene i augene (retinopati), i nyrene (nefropati) og i nervane (nevropati). Diabetes kan også føre til arteriosklerose eller åreforkalking i dei store blodårene som forsyner hjertet, hjernen og føtene med blod.

Hvordan sette insulin i magen?

Sett nålen raskt inn. Det gjør vondere dersom du gjør det langsomt. Press på knappen bak på på pennen for å injisere insulinet. Etterpå teller du sakte til 10 og slipper hudfolden, før du trekker ut nålen.

Hvordan kan man måle blodsukker?

Stikk på siden av fingertuppen (helst enten langfinger, ringfinger eller lillefinger). La blodet komme av seg selv, uten å klemme på fingeren. Dersom du klemmer kan du få med vevsvæske og få feil resultat. Du kan «melke» fingeren, men pass på at du ikke klemmer på huden i nærheten av stikkstedet.

Hvilke senkomplikasjoner kan oppstå ved forhøyet blodsukker over tid?

Senkomplikasjoner av høyt blodsukker over tid kan være: hjerte- og karsykdom (hjerteinfarkt og hjerneslag) nedsatt nyrefunksjon (diabetisk nefropati) redusert syn (diabetisk retinopati)

Hva kan mangel på insulin føre til?

Høyt blodsukker oppstår dersom det er for lite insulin i kroppen. Et svært høyt blodsukker kan i løpet av kort tid (timer eller dager) ubehandlet forårsake en akutt livstruende tilstand. Dersom du har litt for høyt blodsukker over lengre tid, øker risikoen for komplikasjoner på lang sikt.

Hva mikro og Makrovaskulære komplikasjoner er?

Både små blodkar (mikrovaskulære komplikasjoner) og store blodkar (makrovaskulære komplikasjoner) kan bli påvirket av lange perioder med høyt blodsukker. For mye glukose i de små blodkarene over tid skader blodkarene og fører til svekket syn, nyresykdom, nerveskade eller sirkulasjonsproblemer.

Hva er farlig blodsukker?

Blodsukkeret er som regel over 30 mmol/L. Tilstanden er alvorlig og krever sykehusinnleggelse.

Hva er farlig med høyt blodsukker?

Høyt blodsukker oppstår dersom det er for lite insulin i kroppen. Et svært høyt blodsukker kan i løpet av kort tid (timer eller dager) ubehandlet forårsake en akutt livstruende tilstand. Dersom du har litt for høyt blodsukker over lengre tid, øker risikoen for komplikasjoner på lang sikt.

Hva er høyt og lavt blodsukker?

Hva er normale verdier for blodsukker? Normalt ligger konsentrasjon av glukose i blod på mellom 4 og 6 mmol/liter. Etter et måltid rikt på karbohydrater kan verdiene derimot stige til omkring 7 mmol/liter. Etter langvarig faste kan det også ligge så lavt som mellom 3 og 4 mmol/liter.

Hva er diabetiske komplikasjoner?

Komplikasjoner er skader som kommer av høyt blodsukker over tid. Du kan få skader på blodårer og nerver hvis langtidsblodsukkeret (HbA1c) er for høyt over tid. De mest vanlige følgene er hjerte- og karsykdommer og skader på føtter, øyne og nyrer.