Hvordan oppdage kikhoste?

Hvordan bli kvitt kikhoste?

Kikhoste behandles vanligvis med antibiotikumet erytromycin. Behandlingen bør gis så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Etter tre ukers sykdomsforløp har medikamentet liten virkning. Siden kikhoste defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom, er behandling og undersøkelser gratis.

Hvordan få kikhoste?

Årsak til kikhoste

Kikhoste skyldes infeksjon av bakterien Bordetella pertussis i luftveiene og lungene. Bakterien fester seg til slimhinnene og produserer et toksin som irriterer og fører til slimdannelse. Kikhoste er en svært smittsom sykdom.

Kan man få kikhoste når man er vaksinert?

Blant småbarn er det som regel de som ikke er vaksinert som får sykdommen. Vaksinen gir imidlertid ikke full beskyttelse. Har du vært utsatt for smitte, er det derfor mulig å utvikle sykdommen også om du er vaksinert. Som regel får de som er vaksinert en mildere form som kan være vanskelig å kjenne igjen.

Kan man dø av kikhoste?

Selv om de fleste fikk kikhoste, var det ikke alle barn som kom helskinnet ut av den. Sykdommen kan være særlig alvorlig for de aller minste. De kraftige hosteanfallene kan føre til pustevansker og i verste fall dødsfall.

Hva er kusma?

Kusma er en akutt virusinfeksjon, også kalt parotitis epidemica, som hovedsakelig rammer spyttkjertler, men kan også gi sykdom i andre organer, f. eks. testikler, hjernehinner og bukspyttkjertel.

Kan man få kikhoste flere ganger?

Selv om immuniteten regnes for å være livsvarig, svinner motstandskraften mot sykdommen med årene. Man kan altså godt på et senere tidspunkt risikere et nytt, lettere utbrudd av kikhoste.

Hvor lenge har man kikhoste?

Anfallene kan vare i flere uker, og sykdomsforløp i 2-3 måneder eller mer er ikke uvanlig. Kikhoste kan være farlig for små barn, spesielt for spedbarn fordi de kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfallene.

Hvordan forebygge kikhoste?

Hvordan kan kikhoste forebygges? Den viktigste måten å forebygge kikhoste på, er ved vaksinasjon. Kikhostevaksinen gis som regel i kombinasjon med vaksinen for difteri og tetanus (ofte også i kombinasjon med vaksinasjon mot poliomyelitt, Haemophilus influenzae og hepatitt B-infeksjon).

Hvordan smitter poliomyelitt?

Årsak til polio

Polio smitter hovedsakelig gjennom fekal-oral kontakt, det vil si mat og drikke som er forurenset med rester fra avføring. Viruset kan også smitte ved nærdråpesmitte hvis den som er syk hoster på andre personer.

Når er man ikke smittsom lenger?

Etter 7 dager vil nærmest ingen være smittsomme lenger, og for de fleste vil man heller ikke i tidsrommet 5-7 dager etter symptomstart vært smittsomme heller.

Er hepatitt A smittsomt?

Virus skilles ut i avføringen hos smittede personer og smittemåten er fekal-oral. Smitte skjer vanligvis etter inntak av kontaminerte næringsmidler (mat og vann)eller gjennom matvarer som er håndtert av smitteførende personer. Kontaktsmitte kan skje fra person til person i samme husstand og barnehage.