Hvordan oppdage Addison?

Er Addison sykdom arvelig?

Forekomsten av Addisons sykdom er høyest i verden i de skandinaviske landene, hvor om lag 20 per 100 000 innbyggere har sykdommen. Andre årsaker til Addisons sykdom er infeksjoner som tuberkulose og blødning. Hos barn kan det foreligge ulike arvelige sykdommer.

Hvorfor får man binyrebarksvikt?

Binyrebarksvikt er vanligvis en snikende sykdom som forverres over tid. Den skyldes mangel på binyrebarkhormoner (adrenokortikale hormoner på fagspråk) – som aldosteron og kortisol (medisinen kortison er kunstig framstilt kortisol), men tilstanden kan også oppstå akutt med katastrofale følger (Addison krise).

Er Addison sykdom farlig?

Binyrene produserer hormoner, deriblant kortisol og aldosteron. Ved Addisons sykdom er binyrenbarken skadet og produserer ikke nok av disse hormonene. Dette medfører symptomer som ekstrem tretthet. Ubehandlet kan denne tilstanden være livstruende.

Kan man leve uten binyrer?

Binyrene er viktige fordi de blant annet lager hormoner vi ikke kan leve uten. De er en del av det endokrine systemet som også består av hypothalamus delen av mellomhjernen, hypofysen, epifysen, thymus (brissel), skjoldbruskkjertelen, paratyroidkjertler, deler av bukspyttkjertelen, eggstokker og testikler.

Hvordan undersøke binyrene?

Undersøkelsen foregår i to etapper. Først sprøytes de radioaktive stoffene direkte inn i blodet. Disse stoffene er laget slik at de først og fremst konsentreres i de organene i kroppen man ønsker å undersøke. Ved scintigrafi av binyrene vil således de radioaktive stoffene hope seg opp i binyremargen eller binyrebarken.

Hvordan få kroppen til å produsere kortisol?

Produksjonen av kortisol stimuleres av kortikotropin (ACTH) fra hypofysens forlapp. Nivået av ACTH og kortisol er høyest tidlig om morgenen og lavest om kvelden. Ved en negativ tilbakekobling (feedback) hemmer kortisol frigjøringen av ACTH. Kortisol i blodsirkulasjonen er bundet til kortikosteroidbindende globulin.

Hvordan sjekke binyretretthet?

Hva er typiske symptomer på binyre “utilstrekkelighet”?
  1. nervøsitet og angst.
  2. kronisk utmattelse.
  3. fordøyelsesproblemer.
  4. muskelsmerter.
  5. hjernetåke.
  6. hårtap.

Er Addison en autoimmun sykdom?

I de fleste tilfeller er Addisons sykdom en autoimmun tilstand. Dette betyr at kroppens immunsystem, som vanligvis beskytter mot infeksjon, angriper deler av kroppens vev i stedet. I dette tilfellet angriper immunsystemets antistoffer binyrebarken.

Hva er Cushings syndrom?

Cushings syndrom (hyperkortisolisme) skyldes høye nivåer av et hormon som heter kortisol. Hovedsymptomet er vektøkning, og tilstanden er mer vanlig hos kvinner enn hos menn. Den vanligste årsaken til Cushings syndrom er langvarig behandling med kortisonholdige legemidler, ofte omtalt som «kortisonpreparater».

Hva er en autoimmun sykdom?

Autoimmune sykdommer utgjør en stor gruppe sykdommer som har det til felles at kroppens immunsystem feilaktig angriper friske celler, ødelegger disse og det vevet de tilhører.

Hva produseres i binyrebarken?

Binyrene består av bark (cortex) og marg (medulla). De to lagene produserer forskjellige hormoner med ulike oppgaver i kroppen. Barken lager ulike hormoner som kalles kortikosteroider, for eksempel kortisol og kjønnshormoner. Kortisol er blant annet viktig i forbindelse med stress.