Hvordan merker man prostatakreft?

Hvordan får man prostatakreft?

Vi kjenner ikke årsaken til prostatakreft. Hos noen er sykdommen arvelig. Det mannlige kjønnshormonet testosteron er nødvendig for å sykdommen. Eunukker og menn som er kastrert i ungdommen får ikke prostatakreft.

Hvordan foregår en prostataoperasjon?

Operasjonen utføres for å fjerne prostatakreft. Operasjonen blir gjort laparoskopisk, det vil si kikkhullsmetode, og du vil få 5-6 små snitt på magen. Urologen opererer ved å føre instrumenter gjennom disse små snittene og så fylles bukhulen med gass. Gassen vil bli tømt ut når operasjonen er ferdig.

Kan forstørret prostata gi ereksjonsproblemer?

Mange menn får med årene økende seksualproblemer. Det kan skyldes sykdommer i prostatakjertelen, andre sykdommer, psykiske forhold og aldersforandringer.

Hva koster en prostata operasjon?

Hva koster en prostatakreftoperasjon hos dere? – Prisen vil være cirka 170.000 kroner. En del av prostatakreft-pasientene vil trolig ha privat helseforsikring.

Kan man kjenne på prostata selv?

Prostata ligger noen få centimeter innenfor lukkemuskelen i endetarmen, og der kan man lett kjenne på prostatakjertelen. Legen kjenner etter om overflaten er jevn, om begge sider av prostata er like store, om det er kuler eller hardere områder.

Når er PSA for høy?

PSA lik eller over 4,0 µ g/l (referansegrensen) regnes som forhøyet og gir mistanke om prostatakreft, men forhøyet PSA-nivå kan også forekomme ved benign prostatahyperplasi og prostatitt. Prostatakreft er den vanligste kreftform blant menn i Norge, med 2 581 nye tilfeller i 1997 (1).

Hva er normal PSA verdi?

PSA er et prostataspesifikt glykoprotein som finnes både i normalt og patologisk prostatavev. PSAverdien er korrelert til mengden av prostatavev, og ved hormonbehandling eller nedsatt testosteronproduksjon ses lave verdier.

Er prostatakreft dødelig?

Fem års relativ overlevelse av prostatakreft er høy (95,5 prosent). Det tilsvarende tallet var litt over 50 prosent tidlig på 1970-tallet. Menn som får påvist prostatakreft i et tidlig stadium har bedre fem års relativ overlevelse sammenlignet med menn uten prostatakreft.

Hva gjør man med prostatakreft?

Hvilken behandling en pasient som får påvist prostatakreft skal tilbys, er avhengig av hvor utbredt sykdommen er på diagnosetidspunktet.

Valgene er:
  1. Observasjon/avvente eventuell behandling.
  2. Kirurgi.
  3. Strålebehandling.
  4. Hormonbehandling.
  5. Cellegiftbehandling.
  6. Kombinasjoner av kirurgi, stråle-, hormon- og cellegiftbehandling.

Hva kan påvirke PSA?

Konsentrasjonen av PSA i blodet kan bli vesentlig høyere ved fysisk aktivitet og gi falske forhøyde verdier. Har du hatt urinveisinfeksjon, kateter eller tatt biopsi, du også vente en stund med å ta PSA-prøve (minimum 3 uker).

Når opereres prostata?

Kirurgisk fjerning av prostatakjertelen (radikal prostatektomi) er et helbredende behandlingstilbud for kreft lokalisert i prostata. I økende grad vurderes operasjonen også når svultsen har vokst gjennom prostatakapselen. I disse tilfeller vil det ofte være aktuelt med tilleggsbehandling.