Hvordan merker man blærekreft?

Hva er det urinretensjon?

Når du ikke kan tømme urinblæren din fullstendig – eller det er full stans i tømningen, selv om du føler trang til å tisse – så har du det som heter urinretensjon.

Hva er Hydroureter?

Hydroureter er en tilstand der urinlederen er utspilt med urin på grunn av et avløpshinder. Ofte vil nyrebekkenet samtidig være utvidet (hydronefrose). En betydelig utvidet ureter kalles megaureter.

Hva er Angiomyolipom?

Angiomyolipom er en mesenkymal tumor med vanligste lokalisasjon i nyre. Den har mange trekk som kan simuleremalignitet, slik som cellulær pleomorfisme og affeksjon av regionale lymfeknuter, men regnes likevel som en benigntumor. Ca. 40% av pasientene med angiomyolipom har sykdommen tuberøs sklerose.

Hva er Nyreagenesi?

Ved unilateral agenesi er ureter partielt atretisk eller mangler helt. Kontralateral nyre er av og til malrotert/ektopisk (hos 15 %) og VUR forekommer hos ca 1/3, men er oftest lavgradig og uten større klinisk signifikans. Hos noen foreligger ekstrarenale misdannelser/syndrom (Trisomier, CHARGE etc.)

Hva er årsaken til blærekreft?

Hva er årsaken til blærekreft? Røyking er den vanligste årsaken til utvikling av blærekreft. Mange av de inhalerte giftstoffene under røykingen opptas i blodet og utskilles via nyrene med urinen. Urinblæren skylles derved konstant med giftstoffer, som medfører en kronisk irritasjon.

Kan man overleve blærekreft?

Overlevelsen har steget de siste årene, særlig blant menn. Mens 67 prosent av kvinnene overlevde i fem år etter diagnosen i 2012, steg dette til 69,3 prosent i 2016. Tilsvarende overlevde 73 prosent av menn med blærekreft i fem år i 2012, mot 76,7 prosent i 2016.

Kan man se kreftceller urinprøve?

Det tas prøver av urin. Ved utslag som tyder på sykdom blir celler i urinen sett på under mikroskop, for å vurdere om det foreligger kreftceller. Det gjøres også bakteriologisk undersøkelse ved symptomer som gir mistanke om infeksjon, for å bekrefte/utelukke dette.

Hvordan behandle urinretensjon?

Behandling. Behandlingen er drenasje av blæren ved hjelp av kateter. Hos enkelte vil blæren kunne ta seg inn igjen, og man kan etter hvert oppnå en mer normal blærefunksjon. Hos andre vil blæreparesen være permanent, og da er kateter det eneste som hjelper.

Hvordan kan du bidra til å forebygge urinretensjon?

Urinretensjon kan forebygges ved å legge inn kateter til urinblæren. På grunn av infeksjonsrisiko knyttet til selve innleggelsen og i den tid kateteret ligger inne, begrenses kateterisering ofte til de pasienter hvor det er nødvendig på grunn av operasjonsvarighet eller behov for overvåking av urinproduksjonen.

Hvordan få tømt blæra?

Man kan også prøve å knipe sammen mens man tisser slik at man stanser strålen et kort øyeblikk. Når man så vet hvilke muskler man skal bruke for at knipe sammen og slappe av igjen kan man begynne treningen. Treningen kan foregå når som helst og hvor som helst – også akkurat nå mens du sitter og leser.

Kan nyrestein gi forstoppelse?

Symptomer på hyperkalsemi kan inkludere anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, abdominale smerter, muskelsvakhet, fatigue, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, smerter i beinsubstansen, nefrokalsinose, nyrestein og i alvorlige tilfeller hjertearytmier (1, 4, 6).