Hvordan forklare barn hva ADHD er?

Hva er viktig for barn med ADHD?

Barn med ADHD takler ikke forandringer særlig bra, og det å ha forutsigbare rutiner, kan gjøre at de føler seg tryggere og kan bidra til å bedre deres oppførsel. Det er også viktig å ha realistiske forventninger og ikke forlange mer av barnet ditt enn det som er fysisk og mentalt mulig.

Hvorfor får noen barn ADHD?

Årsakene til ADHD er ikke fullt ut kjent, men forskere har identifisert flere faktorer som kan spille en rolle ved tilstanden, deriblant lavere mengde dopamin i hjernen, arv og miljøpåvirkning.

Er man født med ADHD?

– Vi må anta at ADHD i de fleste tilfeller er en medfødt lidelse. Forskningen viser blant annet en sterkt arvelig komponent. Men vi kan gjøre alvorlige feil dersom vi tar for gitt at det alltid er medfødt, slår Nordanger fast.

Hvordan snakke med barn med ADHD?

Man bør først og fremst rette fokus mot positive forhold, og avgrense informasjon om negative forhold til det som er nødvendig. Medelevene må også få hvite hvordan de kan være en ressurs for en elev som strever, og at det forventes at de bruker informasjonen positivt og ikke negativt.

Hvordan merker man at barnet har ADHD?

Personer med ADHD har ofte mye uro i hender og føtter. På skolen kan barn med ADHD forlate plassen sin i timen og løpe omkring. Andre kjennetegn hos barn er støyende lek, overdreven kroppslig aktivitet og at de prater mye uten å tilpasse seg den situasjonen de er i.

Hva demper ADHD symptomer?

Lær deg selv å kjenne, og få kunnskap om hva du selv kan gjøre for å leve godt med ADHD. Regelmessig fysisk aktivitet er bra for deg, og kan dempe for eksempel følelse av uro. Snakk med legen din om du kan få samtaleterapi hvis du opplever at du sliter psykisk. Behandling med medisiner kan også hjelpe voksne.

Hvordan utredes for ADHD barn?

Det anbefales at foreldre som ønsker en ADHDutredning for sitt barn, tar saken opp med PP-tjenesten via skolen og med fastlegen. Dersom disse kommer fram til at ADHD er en mulig diagnose, henvises saken videre til spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUP).

Hvordan hjelpe noen med ADHD?

– Først og fremst: Vær åpen for den andres opplevelse! Innse at du som alle oss andre har noen blinde flekker, at det foreligger noen begrensinger i din forståelse av hvordan andre oppfatter deg. La kjæresten utdanne deg. Erkjenn at du vet mye om din ADHD, men mindre om hvordan den virker på andre, sier Hoem.

Hvor arvelig er ADHD?

Basert på mange tidligere studier har forskere vist at ADHD hos barn er omtrent 75 prosent arvelig. Det er gjort mindre forskning på ADHD hos voksne, men det er også her en betydelig arvelig komponent.

Kan ADHD forsvinne?

Før ca. 1990 trodde man at forstyrrelsen forsvant når man ble voksen, at man så å si vokste den av seg. Nå er man blitt oppmerksom på at ADHD hos mange fortsetter i voksenalderen, men med mindre eller endrede symptomer.

Hva er negativt med ADHD?

Voksne med ADHD har økt sjanse for ekteskapelige problemer og skilsmisse. Ofte er dette voksne som ikke fikk stilt diagnosen som barn, og som gjennom livet har strevd med å forstå sin atferd. Ja, i mange tilfeller er det slik at voksne ikke forstår at de har ADHD, før et barn eller barnebarn får diagnosen.