Hvordan foregår en stamcellebehandling?

Kan man få stamcellebehandling i Norge?

Oslo Medisinske Senter er ledende innen behandling med stamceller i Norge. Vi tilbyr stamcellebehandling mot artrose og smerter i muskler og ledd.

Hvordan hente ut stamceller?

– Det er to måter å hente ut stamceller på – fra blodet eller fra benmargen. Hentes det fra blodet har man på forhånd mobilisert stamceller ut til blodet med et medikament som gjør at det er mulig å få ut stamceller via blodkretsløpet.

Er stamcellebehandling farlig?

Og det er viktig, ikke minst siden stamcelletransplantasjon kan være farlig. Noen blir svært syke under behandlingen, og det har forekommet dødsfall i forbindelse med stamcellebehandling av andre autoimmune sykdommer.

Hva er stamcellebehandling MS?

Denne behandlingen går ut på å hente ut pasientens egne stamceller fra beinmargen. Så brukes cellegift for å ta knekken på kroppens immunceller. Deretter kan stamcellene settes inn igjen, slik at de lager nye immunceller. Tanken er å omstarte immunsystemet slik at de nye immuncellene ikke vil angripe nervesystemet.

Hvordan kan stamceller brukes i medisin?

2) Voksne stamceller

Stamceller i voksent vev kan aktiveres ved skade eller sykdom. I hovedsak kan stamceller i et vev lage cellene i det vevet. For eksempel kan stamceller i beinmargen lage alle de ulike blodcellene, stamceller i muskel kan lage muskelceller, mens stamceller i hjernen kan lage ulike typer nerveceller.

Kan stamceller kurere kreft?

Bestråling og cellegift dreper hurtigvoksende celler, men ikke stamceller som deler seg sjelden. Derfor er det vanskelig å kurere kreft med bestråling og cellegift. Det viktigste blir derfor fremdeles å bli operert av en dyktig kirurg med stor erfaring.

Hvor i kroppen finnes stamceller?

Somatiske stamceller finnes i enkelte av kroppens organer, slik som hud, tarm, og benmarg, der proliferasjon og dannelse av nye celler er nødvendig gjennom hele livet for å motvirke slitasje og tap av vev. Mange andre organer inneholder også somatiske stamceller.

Hvem kan gi stamceller?

For å kunne gi stamceller må du være blodgiver, du må være frisk og mellom 18 og 40 år. Blodbanken tar en vevsprøve av deg som lagres i databasen til benmargsgiverregisteret. Når en pasient har behov for en transplantasjon, kan du bli kontaktet. Som ubeslektet donor kan du gi benmarg to ganger.

Hvorfor stamcellebehandling?

Det var også funksjonsforbedring hos noen av pasientene som hadde fått HSCT-behandling. – De har ikke bare fått stoppet sykdommen, men også en bedring i funksjoner. Det kan for eksempel være mindre lammelser, eller fatigue. 12 av 30 (40 prosent) pasienter hadde denne forbedringen, som vistes på EDSS-skår.

Hva er Gvhd?

Direkte oversatt betyr Graft versus Host Disease (GVHD) «transplantat-mot-vert-sykdom», og er en komplikasjon som kan oppstå ved allogen stamcelletransplantasjon. GVHD er en komplikasjon der de transplanterte immuncellene angriper organer hos mottakeren.

Hva kan navlestrengsblod brukes til?

Navlestrengsblod til eget bruk

Noe av stamcellenes funksjon er å erstatte døde eller skadete celler i kroppen. Stamceller kan derfor brukes til å behandle enkelte blod- og immunsykdommer. Private bedrifter tilbyr lagring av navlestrengsblod fra nyfødte med tanke på at barnet selv kan få bruk for det senere i livet.