Hvordan foregår en PET scan?

Hvor lang tid tar en PET scan?

Hvor lang tid avbildningen tar er avhengig av både problemstillingen, og om det gjøres CT eller MR. Men det vanligste er at selve avbildningen tar 20–30 minutter. En PET/CT maskin ligner på en CT maskin med en stor åpning i midten, på denne måten kjøres pasienten inn og ut igjennom maskinen under avbildningen.

Hvilken informasjon kan PET skanning gi om en svulst?

Apparatene som brukes gir en kombinasjon av PET (positron-emisjonstomografi) og CT (computertomografi). Bilder fra PETskanning vil avsløre opphopning av celler i høy aktivitet, slik som kreftceller. CT-skanning viser hvor i kroppen denne opphopningen befinner seg, samt omfanget av dette.

Hvilke sykehus har PET scanner?

I tillegg til den nye PET-CT-scanneren på Ullevål er det i Oslo en maskin på Radiumhospitalet og en på Rikshospitalet, men tilsammen står de tre ubrukt halvparten av tiden de kunne vært i bruk. Den fjerde offentlige PET-CT-scanneren i Norge på Haukeland universitetssykehus i Bergen er også bare i bruk tre dager i uka.

Hva er nukleærmedisinsk?

Nukleærmedisin er et fagområde innen medisinen som omfatter behandling og diagnostikk ved hjelp av radioaktive isotoper (radionuklider).

Hvor lang tid tar det å få svar på CT?

Det tar normalt inntil 5 virkedager før henviser får svar fra oss. Deretter vil det ta noe tid før henviser har gått gjennom resultatene og du vil få svaret fra legen din. Du får informasjon om resultatet på undersøkelsen av den som henviste deg eller eventuelt en annen lege du har bedt oss sende svaret til.

Kan man se betennelse på CT?

CT brukes blant annet for å:

til ultralyd som har vist uavklarte funn, f. eks. i lever, bukspyttkjertel, nyrer eller andre organ. Påvise betennelsestilstander i tynn- eller tykktarm og eventuelle komplikasjoner.

Hva kan man finne på MR?

​​​MR-undersøkelser gir spesielt god fremstilling av forandringer i muskulatur, bindevev og sentralnervesystemet. I tillegg kan MR fremstille sykdomsforandringer i skjelettet, hjertet, bryster, blodårer, urinveier og bukorganer inkludert tarmsystemet.

Hvor lang tid tar en CT scan av bihuler?

Som regel tar undersøkelsen 10 – 30 minutter. Selve billedtakningen tar bare noen få minutter. Under undersøkelsen ligger du på en motorisert benk, som forflytter deg gjennom den korte åpningen av CT-maskinen. Når bildene blir tatt, beveger benken på seg.

Hvor lang tid tar det før kontrastvæske er ute av kroppen?

Typisk for alle kontrastmidler er at de skilles ut av kroppen gjennom gallen eller urinen etter kort tid, uten å påvirke kroppen på noe skadelig vis.

Hvor mye koster CT scan?

Vanligvis vil du trenge å betale en egenandel på 200-300 kr ved en CT– eller MR-undersøkelse. Ved å gå forbi de offentlige køene vil den eneste forskjellen være at du betaler hele beløpet selv. Dette koster et sted mellom 2000 kr og 3000 kr, avhengig av hvor omfattende undersøkelser som skal gjennomføres.

Er CT radioaktiv?

Kort beskrivelse av undersøkelsen

PET/CT er en avansert bildetakingsmetode. Gjennom en nål (plastkanyle) i en blodåre i armen vil du få et radioaktivt stoff. Det mest vanlige er radioaktivt druesukker (18F-FDG). Stråling fra dette stoffet registreres i PET-skanneren og viser hvordan druesukkeret fordeler seg i kroppen.