Hvordan foregår cellegiftbehandling?

Hvordan merker man lymfekreft?

Symptomer på lymfom

Hovedsymptomene ved lymfekreft er hovne lymfeknuter. Dette arter seg ofte som en smertefri hevelse på halsen, i armhuler eller lyske, men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter i kroppen. Symptomene vil derfor avhenge av lokalisasjonen, og hvor utbredt sykdommen har blitt.

Kan man få kreft i armhulen?

Hvis en kreftsvulst slipper fra seg kreftceller, kan lymfeknuter som tar imot kreftcellene hovne opp. Lymfeknuter hovner også opp ved kreft som er oppstått i lymfeknutene – lymfekreft. Vær oppmerksom på lymfeknuter på halsen, i armhulene og lysken, men også andre steder på kroppen.

Er kreft smertefult?

Over 50% av alle som har kreft opplever smerter. Gjennom tidligere opplevelser i livet lærer man hva smerte er. Smerter blir i varierende grad påvirket av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer.

Kan muskelsmerter være kreft?

Symptomer på kreft vanskelig å gjenkjenne

Også utslett, ledd– og muskelsmerter kan være relatert så vel til kreft som revmatisk sykdom. Hvis symptomene vedvarer, er det nødvendig med en grundigere vurdering med legeundersøkelser og blod- og urinprøver.

Hvor lang tid tar det før cellegiften er ute av kroppen?

Det kan være rester av cellegift i kroppen din i cirka tre døgn etter avsluttet behandling. Mengden er så liten at den ikke utgjør noen risiko for familie og venner. Man kan derfor stort sett leve og omgås hverandre som man pleier – både på sykehus og hjemme. Dette gjelder også for gravide og de som ammer.

Hvor lang tid tar kreftbehandling?

Kreftbehandling pågår ofte over lang tid, gjerne over flere år. Når diagnosen er stilt og det videre forløpet skal planlegges, må det tas stilling til hva som skal være formålet med behandlingen. I læren om kreftsykdommer (onkologi) skiller man mellom kurativ og palliativ behandling.

Hva er den vanligste bivirkningen ved bruk av alle typer cytostatika?

Derfor er infeksjoner, kvalme og brekninger, håravfall og redusert fertilitet nokså vanlige bivirkninger ved cytostatikabehandling. I tillegg kommer spesifikk organtoksisitet som kan være helt forskjellige mellom de ulike virkestoffene.

Hvem får lymfekreft?

Hvem får sykdommen? Lymfekreft er litt hyppigere hos menn enn hos kvinner, og sykdommen sees med størst hyppighet i den vestlige verdenen. Hodgkins lymfom rammer vanligvis unge voksne, mens non-Hodgkins lymfom sees med økt hyppighet med stigende alder.

Hvor på kroppen sitter lymfekjertlene?

Lymfekjertlene er samlet i klynger ved blodkarene. De største samlingene av lymfekjertler finnes i lysken, i armhulene, i halsen og i buken. På disse stedene foregår det en storopprydning av elementer som kan skade kroppen hvis de ikke skilles ut.

Kan man dø av lymfekreft?

Fem års relativ overlevelse for Hodgkin lymfom er 91,2 prosent for menn og 88,8 prosent for kvinner. Eldre pasienter har vesentlig dårligere overlevelse enn de yngre. Fem års relativ overlevelse for non-Hodgkin lymfom er 77,9 prosent for menn og nesten 80 prosent for kvinner.

Hvordan kjennes en kreftkul ut under armen?

Å kjenne en knute i dypet av armhulen som føles stor og ikke er øm, krever årvåkenhet i forhold til å utelukke kreft, spesielt lymfekreft, men også spredning av kreft fra både huden og andre organer. Et eksempel på kreft i huden er føflekkreft.