Hvordan føles lyskebrokk?

Er brokk smertefullt?

Et ukomplisert brokk gir som regel lite smerter og kan lett trykkes inn. Dersom brokket setter seg fast (blir innklemt) gir det tildels kraftige smerter, og du kan oppleve symptomer som kvalme og oppkast. I slike tilfeller er det nødvendig å operere, og du bør snarest ta kontakt med lege for å bli innlagt på sykehus.

Hva gjør man med lyskebrokk?

Behandling er operasjon, som kan foregå enten under full bedøvelse, med ryggmargsbedøvelse eller under lokalbedøvelse ved mindre brokk. Ved operasjonen legges et snitt i lysken. Innholdet i brokket skubbes tilbake i bukhulen.

Når skal lyskebrokk opereres?

En operasjon er eneste behandlingsalternativ for brokk. Hvis det ikke er tegn til avklemming av tarmen, kan legene anbefale at du venter med operasjonen. Hos eldre personer med lite plager kan operasjon helt unngås.

Hvordan ser lyskebrokk ut?

Lyskebrokk hos voksne er en utposning av bukhulen gjennom en svekkelse av bukveggen i lysken. Brokket fremtrer som en kul når du står oppreist, hoster eller presser ut magen.

Hvordan vet man om man har brokk?

Brokk er en utposning av bukhulen gjennom et svekket område i bukveggen. Brokket fremtrer som en kul når pasienten står oppreist, hoster eller presser ut magen. Noen ganger kan brokket gi svie og ubehag før det blir synlig. Over tid kan brokket bli større og gi økende plager som smerter.

Hva er en bukhule?

Buken er den delen av kroppsveggen som ligger mellom brystkassen og bekkenet. Man bruker også betegnelsen «bukhulen», som er omgitt av bukveggen, på tross av at den ikke er noen egentlig hule, men er helt fylt med innvollsorganer. Den gjengse betegnelsen «magen» blir upresis eller feil.

Hva er Pungbrokk?

Et pungbrokk er en undergruppe av lyskebrokk, og beskriver en tilstand hvor lyskebrokket (hos menn) har beveget seg fra lysken og helt ned i pungen. Brokket følger da den samme passasjen som testiklene fulgte i fosterlivet, fra bukhulen og ned i pungen – den såkalte lyskekanalen.

Kan brokk gå over av seg selv?

Brokk hos barn og unge skal alltid opereres, med unntak av navlebrokk. Dette forsvinner som regel av seg selv. Hos eldre personer kan dette vurderes da i lys av hvor stort og ubehagelig det er. Som regel anbefaler en at symptomgivende brokk skal opereres.

Kan lyskebrokk forsvinne?

Brokken faller oftest ut ved høyt buktrykk, for eksempel hvis man løfter noe tungt eller anstrenger seg i forbindelse med toalettbesøk. Man kan ikke kurere et lyskebrokk på egen hånd og det forsvinner ikke av seg selv. Derimot kan brokksekkens innhold gå inn og ut gjennom åpningen i bukveggen.

Hvordan behandle brokk?

Da er det grunnlag for å behandle brokk. Behandlingen i dag er kirurgisk og i de fleste tilfelle dreier det seg om forsterking av bukveggen med en type nett. I påvente av operasjon kan vi behandle med brokkbind. I enkelte tilfelle der vi ikke ønsker å utføre operasjon, kan brokkbind være permanent behandling.

Hvor lenge vondt etter brokkoperasjon?

Du må regne med en del smerter og litt stramming på operasjonsstedet de første dagene. Du vil få resept på smertestillende tabletter. De 2 første ukene etter operasjonen må du ta det litt med ro og unngå brå bevegelser, hoste og unngå tunge løft inntil 6 uker etter operasjon.