Hvordan få kikhoste?

Hva skyldes kikhoste?

Kikhoste er en smittsom sykdom som forårsakes av bakterien Bordetella pertussis. Bakterien fester seg vanligvis i slimhinnen i svelget og lungene. Den utløser lokal skade av slimhinneoverflaten, og den produserer et giftstoff (toksin) som også medfører irritasjon i slimhinnene.

Hvor lenge har man kikhoste?

Anfallene kan vare i flere uker, og sykdomsforløp i 2-3 måneder eller mer er ikke uvanlig. Kikhoste kan være farlig for små barn, spesielt for spedbarn fordi de kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfallene.

Kan man få kikhoste flere ganger?

Selv om immuniteten regnes for å være livsvarig, svinner motstandskraften mot sykdommen med årene. Man kan altså godt på et senere tidspunkt risikere et nytt, lettere utbrudd av kikhoste.

Hvordan forebygge kikhoste?

Hvordan kan kikhoste forebygges? Den viktigste måten å forebygge kikhoste på, er ved vaksinasjon. Kikhostevaksinen gis som regel i kombinasjon med vaksinen for difteri og tetanus (ofte også i kombinasjon med vaksinasjon mot poliomyelitt, Haemophilus influenzae og hepatitt B-infeksjon).

Når får man kikhostevaksine?

Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet får barn tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio på 2. klassetrinn (cirka 7 år) og 10. klassetrinn (cirka 15 år). Folkehelseinstituttet anbefaler at alle voksne tar oppfriskningsdoser av vaksinen omtrent hvert tiende år.

Kan man dø av kikhoste?

Selv om de fleste fikk kikhoste, var det ikke alle barn som kom helskinnet ut av den. Sykdommen kan være særlig alvorlig for de aller minste. De kraftige hosteanfallene kan føre til pustevansker og i verste fall dødsfall.

Hvordan smitter poliomyelitt?

Årsak til polio

Polio smitter hovedsakelig gjennom fekal-oral kontakt, det vil si mat og drikke som er forurenset med rester fra avføring. Viruset kan også smitte ved nærdråpesmitte hvis den som er syk hoster på andre personer.

Hvordan smittes kikhoste?

Sykdommen er svært smittsom og smitter ved dråpesmitte som spres i forbindelse med hoste. Man er smittsom fra man får de første symptomene og gjerne før hosten starter. Syke er smitteførende i cirka tre uker uten behandling.

Hvordan behandle bronkitt?

Behandling. Bronkitt går stort sett over av seg selv, men reseptfrie legemidler som for eksempel paracetamol kan bedre symptomene. Det er viktig å drikke rikelig med væske.

Hva er årsaken til lungebetennelse?

Lungebetennelse (pneumoni) er vanligvis forårsaket av en infeksjon med bakterier eller virus. Infeksjonen skaper betennelse i lungene, noe som gjør det vanskeligere å puste.

Hva er kusma?

Kusma er en akutt virusinfeksjon, også kalt parotitis epidemica, som hovedsakelig rammer spyttkjertler, men kan også gi sykdom i andre organer, f. eks. testikler, hjernehinner og bukspyttkjertel.