Hvordan få diagnosen Sjøgrens syndrom?

Er Sjøgrens syndrom dødelig?

Prognose. For de aller fleste (90 prosent) er sykdommen ufarlig, men likevel plagsom. Noen får forandringer i lungene, men det er sjelden alvorlig. Pasienter med tegn på aktiv primært Sjøgrens syndrom bør undersøkes minst en gang i året enten hos spesialist i revmatiske sykdommer eller hos fastlegen.

Hvorfor får man Sjøgrens syndrom?

Årsaker til Sjøgrens syndrom

Sjøgrens syndrom er en autoimmun sykdom i form av en kronisk betennelse som rammer kroppens kjertler, særlig spytt- og tårekjertlene. At en sykdom er autoimmun vil si at kroppen danner antistoffer mot kroppens eget vev. Immunsystemet går med andre ord til angrep på egen kropp.

Hvilke sykdommer gir tørre øyne?

Hos noen opptrer problemet med tørre øyne sammen med en kronisk sykdom, som f. eks. Parkinsons sykdom eller diabetes. Tørre øyne er også del av tilstanden Sjøgrens syndrom.

Kan man ha leddgikt uten at det vises på blodprøver?

Diagnostikk av leddsmerter

Leddgikt kan være en vanskelig sykdom å påvise. Sykdommen kan gi svært forskjellige symptomer hos ulike personer. Ofte kan blodprøver og røntgenbilder være normale i flere måneder etter at leddsmertene opptrer.

Hvordan finne ut om man har fibromyalgi?

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand i muskler og skjelett. For å få diagnosen fibromyalgi må man ha hatt muskelsmerter i store deler av kroppen i minst 3 måneder. Legen må også finne 11 av 18 trykkømme punkter, og andre sykdommer (som for eksempel leddgikt og lavt stoffskifte) må utelukkes.

Hvilke fellestrekk har de fleste autoimmune sykdommer?

Mange autoimmune sykdommer har det til felles at de rammer støttevev i kroppen, f. eks. leddhinner og bruskvev. Et annet fellestrekk er at det ofte kan påvises unormale mengder av hvite blodlegemer i vevsprøver fra de berørte organer, autoimmune antistoffer og andre tegn på økt immunaktivitet i blodet.

Er man født med lupus?

Den egentlige årsaken til lupus er ukjent. Men man mener at sykdommen utløses av infeksjon(er), som på bakgrunn av arvelige faktorer aktiverer immunsystemet på en uhensiktsmessig måte, så det dannes antistoffer rettet mot deler i éns egen kropp, såkalte auto-antistoffer. Visse legemidler kan utløse lupus.

Er autoimmune sykdommer arvelig?

Autoimmune sykdommer kan gå i arv, men også personer i familier som ikke har vært plaget, kan bli utsatt for sykdommene. Flere studier har pekt på at miljø også virker inn, blant annet virusinfeksjoner, uheldig bakterieflora inni og utenpå kroppen samt røyking.

Er munntørrhet farlig?

Er det farlig å være litt tørr i munnen? Nedsatt spyttproduksjon er kanskje ikke livsfarlig, men det øker sjansene for både hull i tennene og tannkjøttbetennelse. Og går man med det i over lang tid, kan tennene i verste fall løsne, og falle ut.

Hva er polymyositt?

Polymyositt er en alvorlig revmatisk sykdom som angriper kroppens muskler. Symptomene utvikler seg gradvis over tre til seks måneder. De første plagene er ofte muskelsvakhet i hofte- og skuldermusklene. Lår og overarmer kan også svekkes, og mange får smerter og ubehag i disse musklene.

Hva skyldes tørre øyne?

Tørre øyne skyldes enten for liten produksjon eller for stor fordamping av tårer. Den vanligste årsaken til tørre øyne er for stor fordamping. Dette har sammenheng med problemer med kjertler i øyelokkene, som ikke tilfører nok fettstoffer til tårene.