Hvordan blir man kvitt struma?

Hvordan vet jeg om jeg har struma?

Hvis legen har mistanke om at du har struma, tas ofte en blodprøve, og innholdet av stoffskiftehormoner måles. Vanligvis får du også en skanning av skjoldkjertelen enten ved hjelp av ultralyd, og/eller etter at du har fått injisert et radioaktivt merket sporstoff i en blodåre (scintigrafi).

Er struma kreft?

Kreft i skjoldbruskkjertelen starter oftest som en knute på halsen i en av kjertelens lapper. De fleste knutene i skjoldbruskkjertelen er ikke kreft,‐ de er godartede.

Hva er toksisk knutestruma?

Ved toksisk knutestruma er skjoldbruskkjertelen forstørret og inneholder større og mindre knuter. Dette sees hyppigst hos eldre personer som har hatt tendens til jodmangel.

Hvor fort vokser struma?

Mange store struma er stasjonære eller vokser langsomt. Hvis det ikke foreligger komplikasjoner, malignitetsmistanke eller betydelig kosmetisk sjenanse, kan man se an tilstanden, særlig hos eldre pasienter. De bør kontrolleres klinisk og med fT4 og TSH én gang årlig, eller oftere hvis kliniske funn endrer seg.

Hvorfor får man struma?

Struma betyr at skjoldkjertelen er forstørret. Struma kan forekomme ved lavt stoffskifte, ved normalt stoffskifte og ved høyt stoffskifte – det sier altså ikke noe om hva slags sykdom som er årsaken.

Kan man dø av struma?

– Det er farlig å gå med forstyrrelse i stoffskiftet over lang tid, det kan føre til en rekke symptomer og etter hvert skader på kroppen som varierer avhengig om det er snakk om for høyt eller for lavt stoffskifte. I ytterste konsekvens kan man dø av stoffskifteproblemer, forteller Thordarson.

Hvordan unngå struma?

Struma er en jodmangelsykdom. Hvis du får i deg for lite jod, vil skjoldbruskkjertelen jobbe på høygir for å prøve å produsere nok hormoner. Kjertelen vil dermed kunne vokse og utvikle seg til struma.

Hva er oppgaven til Biskjoldbruskkjertelen?

Skjoldbruskhormoner regulerer energi, stoffskifte, kroppstemperatur, kroppsvekt, muskelstyrke, matlyst, pust, vekst og reproduksjonssystemet, i tillegg til hjerte-, hjerne- og nyrefunksjon. Når skjoldbruskkjertelen er velfungerende og produserer riktig antall hormoner, går alt som det skal.

Hvordan sjekke skjoldbruskkjertelen?

Utredning og diagnose

Klinisk undersøkelse vil si at legen kjenner med fingrene på skjoldbruskkjertelen, undersøker lymfeknutene på halsen og ser generelt etter sykdomstegn. Ultralyd gjøres av skjoldbruskkjertelen og lymfeknutene på halsen. ​ Fra suspekte knuter tas ultralydveiledede celleprøver.

Hva er skjoldbruskkjertelkreft?

Kreft i skjoldbruskkjertelen (cancer thyroidea) er en sjelden kreftform. Denne krefttypen gir få symptomer og første tegn på kreftsykdom kan være kuler eller knuter på halsen. Skjoldbruskkjertelkreft har god prognose og hos 75–80 % av pasientene vil den kirurgiske behandlingen være helbredende.

Kan høyt stoffskifte være kreft?

Høyt stoffskifte – hypertyreose – gir lave TSH-verdier. Enkelte utenlandske studier har antydet overhyppighet av kreft ved hypertyreose, mens andre ikke har det. Nå har en norsk studie funnet moderat økt risiko for kreft ved lave TSH-verdier.