Hvordan behandles bilirubin i kroppen?

Hva er P bilirubin?

Bilirubin er et pigmentstoff som dannes når røde blodlegemer går i stykker. Røde blodlegemer har vanligvis en levetid 120 dager, deretter brytes de ned og skilles ut gjennom leveren til gallen. Hvis leveren er syk, blir utskillelsen av bilirubin redusert, og bilirubinet hoper seg opp i blodet.

Kan gulsott smitte?

Smitter ved dråpesmitte, vanligvis via infisert vann eller mat som er håndtert av smittede personer eller vasket i infisert vann. Inkubasjonstiden er 2-6 uker, vanligvis cirka 4 uker. De fleste barn under 6 år får ingen eller lette symptomer. Eldre barn kan få feber, kvalme og oppkast og kan bli gule i huden.

Hvordan dannes bilirubin?

Bilirubin dannes når milten bryter ned hemoglobin fra utslitte røde blodceller. Bilirubin er ikke løselig i vann og må derfor bindes til albumin i blodet. Når det kommer fram til leveren gjøres det vannløselig gjennom konjugering og skilles ut til tarmen via gallen.

Er bilirubin farlig?

Er gulsott farlig? Dersom nivået av bilirubin er altfor høyt, kan dette være farlig og kan også resultere i alvorlige komplikasjoner om det ikke behandles. Hvis nivået av bilirubin i blodet hos nyfødte blir for høyt, kan stoffet trenge inn i hjernen.

Hva er Encefalopati?

Encefalopati betyr hjernelidelse. Tilstanden er karakterisert ved personlighetsforandringer, intellektuelle forstyrrelser, nevromuskulære forstyrrelser, nedsatt bevissthetsnivå og koma. Det er en livstruende tilstand.

Hvor lang tid tar det før gulsott forsvinner?

Gulsott oppstår når det blir for mye bilirubin i barnets blod. Dette får huden, det hvite i øynene og innsiden av munnen til å se gule ut. Gulsott opptrer vanligvis to til fire dager etter fødselen og forsvinner hos de fleste av seg selv i løpet av de neste to ukene.

Hvorfor øker bilirubin?

Når bilirubinverdien overstiger ca 40 μmol/L ses ikterus, gulsott. Årsakene kan ligge i økt produksjon av bilirubin sekundært til traume/hematom eller ved hemolytiske tilstander som hemolytisk anemi eller heriditær sfærocytose. Bilirubinet er da ukonjugert.

Hva er normal Leverprøve?

Følgende angis vanligvis som normalverdier: Menn: 10-70 U/L (enheter per liter) Kvinner: 10-45 U/L (enheter per liter)

Hva betyr lett forhøyede leververdier?

Tolkning av prøvesvar: Høye verdier kan være tegn på hindringer i galleveiene (gallestein, svulst), stort alkoholforbruk eller leversykdommer som leverbetennelse (hepatitt) og skrumplever.

Hva er P albumin?

Plasmaalbumin – albumin utgjør normalt rundt halvparten av proteininnholdet i blodplasma. Plasma er væsken som blodcellene flyter i. Lavt nivå av albumin forekommer blant annet ved nedsatt funksjon av lever og nyrer, og ved alvorlig underernæring.

Hvordan smitter poliomyelitt?

Årsak til polio

Polio smitter hovedsakelig gjennom fekal-oral kontakt, det vil si mat og drikke som er forurenset med rester fra avføring. Viruset kan også smitte ved nærdråpesmitte hvis den som er syk hoster på andre personer.