Hvordan behandle for høyt kalsium?

Hva er høy PTH?

Forhøyet kalsium kan ha flere årsaker, men dersom nivået av PTH i blodet er høyt er årsaken som oftest PHPT. Det høye PTH nivået skyldes vanligvis en godartet svulst (adenom) i en av biskjoldbruskkjertlene, men spesielt ved arvelige former kan sykdommen sitte i flere av kjertlene (hyperplasi).

Hvorfor høyt kalsium?

Kalsium er et grunnstoff som finnes i kroppen, og som er viktig som byggestein i skjelettet og for normal cellefunksjon. Vanlige årsaker til for høy kalsium kan være for høy aktivitet i biskjoldkjertlene, kreftsykdom og analysefeil.

Hva er Parathyreoidea?

Paratyreoidea-kjertlene (biskjoldkjertlene) er fire små kjertler som ligger ved tyroidea kjertelen (skjoldkjertelen) på framsiden av halsen. Kjertlene produserer et hormon som kalles paratyroideahormon (PTH). Dette hormonets funksjon er å regulere kalsiumnivået («kalknivået») i kroppen.

Hva er Hypoparathyreoidisme?

Hypoparathyroidisme (hypoPARA) er en sjelden lidelse som kjennetegnes ved for liten produksjon av (eller i få tilfeller mangelfull virkning av) biskjoldkjertel-hormonet. Dette fører til for lavt innhold av elektrolytten calcium i blodet og i kroppens celler.

Hva er normalt kalsiumnivå?

For lavt kalsium (hypokalsemi) betyr at det er for lave verdier av kalsium i blodet. Normale verdier av total-kalsium i blodplasma (væsken blodcellene flyter i) er 2,15-2,51 mmol/L for voksne, 2,1-2,6 mmol/L for ungdom og 2,24-2,6 for barn i alderen 5-12 år.

Hvordan sjekke kalsiumnivå?

Diagnostikk. Diagnosen stilles ved å måle fritt kalsium i blodet. Som ledd i utredning tas andre blodprøver som PTH, 25-OH-vitamin D (vitamin D-status for å kunne avdekke en eventuell vitamin D-mangel), magnesium, fosfat, nyre- og leverprøver samt blodprøve fra en arterie (arteriell blodgass).

Hva er hyperkalsemi symptomer?

Markert hyperkalsemi (S-Ca > 3,5 mmol/ml) gir anoreksi, kvalme, oppkast, magesmerter, obstipasjon, tørste, polyuri, muskelsvakhet, søvnforstyrrelser, forandret bevissthet (forvirring, irritabilitet, somnolens, koma).

Hva er primær hyperparatyreoidisme?

Når en eller flere kjertler er forstørret og produserer for mye parathyreoideahormon ved høyt kalsiumnivå, kalles sykdommen primær hyperparatyreoidisme (1). Diagnosen stilles ved påvisning av simultant forhøyet kalsium- og PTH-nivå i blodet.

Hva gjør PTH i nyrene?

PTH stimulerer opptaket av kalsium fra urinen ved å påvirke nyrene, og fører til frigjøring av kalsium fra skjelettet til ekstracellulærvæsken. I tillegg økes opptaket av kalsium fra tarmene indirekte ved at nyrenes produksjon av kalsitriol, som er det biologisk mest aktive D-vitaminet, øker.

Hvorfor måle PTH?

Dersom du har lave verdier av kalsium og PTH i blodet, vil legen mistenke diagnosen – særlig dersom du tidligere er operert på halsen eller har fått strålebehandling mot halsen. Det bør tas en rekke blodprøver for å vurdere andre årsaker til lavt kalsiumnivå, i tillegg gjøres gjerne en måling av kalsium i urinen.

Er for mye kalsium farlig?

Det kommer helt an på hvor høyt nivå av kalsium du har. Om du har en betydelig forhøyet verdi så kan dette være helseskadelig. Det kan føre til hjerteproblemer, nerveproblemer, lammelser og mange andre alvorlige helseproblemer. Dette gjelder nok ikke deg siden det er meget sjeldent.