Hvor mye koster tannregulering under 18?

Er tannregulering gratis for barn?

I Norge får barn og unge gratis offentlig tannbehandling ut det året de fyller 18 år. Unntaket er tannregulering, hvor foreldrene som regel må betale en stor del av beløpet selv.

Hvem betaler tannregulering?

Hovedregelen er at voksne må betale for tannbehandlingen de har behov for, men i noen tilfeller kan pasienten få stønad fra Helfo til tannregulering, uavhengig av alder.

Hvor mye dekker staten av tannregulering?

Ikke sikkert det blir gratis. Tannregulering har lenge vært dekket av staten. Mellom 40 og 100 prosent av trygdetakstene blir dekket, avhengig av hvor alvorlig tilstanden er. Behandlingen må være påbegynt senest det året pasient fyller 20 år.

Hvor masse koster streng?

Dette varierer med hva slags tannregulering du velger, alt fra kr 5 000 – 60 000. Usynlig tannregulering er mye dyrere, for disse skreddersys til hver enkelt. Disse koster ca. 30 000 per kjeve.

Hvor lenge kan man bruke skoletannlege?

Tannklinikkene tilbyr gratis behandling til:

Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.

Hvordan bli Reguleringstannlege?

For å bli kjeveortoped må man først ta en femårig utdanning som tannlege, og deretter tre år med spesialisering som kjeveortoped. For å bli tatt opp til spesialistutdanningen kreves det bestått utdanning som tannlege og to års erfaring fra allmennpraksis.

Hvem kan få gratis tannregulering?

Eldre og langtidssyke som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten. For denne gruppen er all tannbehandling, med unntak av tannregulering, gratis.

Er det gratis tannlege for barn?

Tannbehandling for barn (0-18 år)

All behandling, bortsett fra tannregulering, er gratis. Din lokale offentlige tannklinikk kaller inn barn til jevnlig kontroll. Som regel kommer første innkalling når barnet er tre år.

Hvor lenge får man dekket tannregulering?

Støtte til reguleringsbehandling blir gitt til pasienter til og med det året de fyller 20 år, med enkelte unntak som er beskrevet nedenfor. Det holder at behandlingen er påbegynt det året man fyller 20 år. Hvor mye støtte man får til behandlingen blir bestemt av type bittfeil.

Når blir barn kalt inn til tannlege?

Innkalling. Barn blir innkalt til undersøkelse og eventuell behandling fra de er cirka tre år gamle. Det er også mulig å henvende seg til våre tannklinikker før treårsalder for råd og hjelp. Hvor ofte barnet kalles inn er tilpasset den enkeltes behov.

Kan NAV dekke tannregulering?

Tannregulering, konfirmasjon, briller og linser er eksempler på særlige utgifter. Nødvendige utgifter til vedlikehold, utskiftning og fornyelse kan også fordeles ved et ekstra bidrag, for eksempel til briller og linser. Utgiftene skal svare til en nøktern standard.