Hvor mye koster tannregulering for barn under 18?

Hvor mye koster det å ha tannregulering?

En tannregulering kan koste rundt 20.000 til 25.000 for en behandling på cirka to år. Men man kan få refundert deler av beløpet fra Folketrygden. Hvor mye man får refundert er avhengig av behov, det vil si at man ikke får støtte til rent kosmetiske inngrep.

Hvem får dekket tannregulering?

Mange barn og unge har i dag tannregulering. Barn og unge kan få fra 40 til 100 prosent stønad fra Helfo, avhengig av hva slags behandling kjeveortopeden mener det er behov for. Hvor stor dekningen blir, er basert på fastsatte takster for tannbehandling.

Er det gratis med tannregulering?

I Norge får barn og unge gratis offentlig tannbehandling ut det året de fyller 18 år. Unntaket er tannregulering, hvor foreldrene som regel må betale en stor del av beløpet selv.

Hvor mye dekker staten av tannregulering?

Ikke sikkert det blir gratis. Tannregulering har lenge vært dekket av staten. Mellom 40 og 100 prosent av trygdetakstene blir dekket, avhengig av hvor alvorlig tilstanden er. Behandlingen må være påbegynt senest det året pasient fyller 20 år.

Hvordan bli Reguleringstannlege?

For å bli kjeveortoped må man først ta en femårig utdanning som tannlege, og deretter tre år med spesialisering som kjeveortoped. For å bli tatt opp til spesialistutdanningen kreves det bestått utdanning som tannlege og to års erfaring fra allmennpraksis.

Hvor lenge får man dekket tannregulering?

Støtte til reguleringsbehandling blir gitt til pasienter til og med det året de fyller 20 år, med enkelte unntak som er beskrevet nedenfor. Det holder at behandlingen er påbegynt det året man fyller 20 år. Hvor mye støtte man får til behandlingen blir bestemt av type bittfeil.

Hvor mange barn har tannregulering?

SSB har funnet at omkring 60 prosent av barn og unge har hatt kontakt med en kjeveortoped, altså en reguleringstannlege. Noen har kun vært til undersøkelse, men omtrent 50 prosent har gjennomgått behandling.

Hvorfor er det så dyrt med regulering?

Tannregulering er en ganske dyrt. Det er en behandling som krever mye ressurser, både fra reguleringstannlegen og deg. Man får inntil man er 20 år dekt deler av regningen fra folketrygden. Hvor mye man får dekt avhenger av hvor skjeve tennene og bittet er.

Hva gjør en med kryssbitt?

Kryssbitt. Overkjevens tannbue er for smal i forhold til underkjevens tannbue. Hvis det er kryssbitt i fronten omtales dette som invertering. Behandling: Plate eller streng for å utvide overkjevens tannbue.

Hvor mye koster usynlig tannregulering?

Prisen på usynlige tannreguleringer kan varierer fra kr 15 000,- og opp til kr 100 000,-. Omfanget av behandlingen du har behov for, om du trenger behandling i én eller begge kjever, og hvilken type usynlig tannregulering du velger, vil påvirke kostnaden.

Kan NAV dekke tannregulering?

Tannregulering, konfirmasjon, briller og linser er eksempler på særlige utgifter. Nødvendige utgifter til vedlikehold, utskiftning og fornyelse kan også fordeles ved et ekstra bidrag, for eksempel til briller og linser. Utgiftene skal svare til en nøktern standard.