Hvor mye koster loette p-piller?

Hvor kan jeg få gratis p-piller?

Apotek kan levere ut hormonelle prevensjonsmidler gratis når disse ikke er dyrere enn bidragssatsen, og er rekvirert til unge kvinner fra og med måneden etter fylte 16 år til og med måneden før fylte 20 år.

Hvor mye koster yasmin p-piller?

n Yasmin (ikke vektøkning som bivirkning, men ømmebryster) Pris: 3 × 21 stk. kr 219,30. 3 × 28 stk.

Er p-stav gratis for ungdom?

For pstav og hormonspiral gjelder følgende: Dersom du er 16, 17, 18 eller 19 år er det gratis. Dersom du er 20 eller 21 må du betale en egenandel for pstav og hormonspiral (unntatt Levosert som er gratis for deg som er 20 år).

Hvor mye koster p-stav 14 år?

Jenter 16-19 år får pstav og spiral gratis. Jenter som ønsker å benytte andre prevensjonsmidler enn dette, og jenter mellom 20 og 22 år, må betale noe av kostnaden selv.

Er det østrogen i Loette?

Loette 28 er en p-pille av kombinasjonstypen. Hver tablett inneholder en liten mengde av to forskjellige kvinnelige kjønnshormoner, levonorgestrel (et progestogen) og etinyløstradiol (et østrogen). De hvite tablettene er hormonfrie. På grunn av det lave innholdet av hormoner, betraktes Loette 28 som et lavdosepreparat.

Hva er Loette 28?

Loette 28 er en prevensjonspille (p-pille) som brukes for å forhindre graviditet. Loette 28 inneholder to typer hormoner og kalles derfor kombinasjonspiller. Hvert brett består av 28 tabletter. De 21 rosa tablettene inneholder hormonene levonorgestrel og etinyløstradiol.

Har Loette østrogen?

Loette tilhører kategorien kombinasjonspille eller mer allment kjent som «p-pille» og inneholder både gestagen og østrogen (‍100μg levonorgestrel og 20 μg etinyløstradiol).

Hva er den beste prevensjonen?

Helsemyndighetene anbefaler bruk av langtidsvirkende prevensjon. Langtidsvirkende prevensjon kalles også LARC (Long Acting Reversible Contraceptives). Grunnen til anbefalingen er at de er trygge, og at de ikke har brukerfeil. Hormonspiral er mer effektiv enn kobberspiral, men p-stav er mest effektiv.

Kan man få p-piller når man er under 16?

Leger kan ikke fritt rekvirere ppiller til en 12-åring uten samhandling med foreldrene. Dette standpunktet baseres på at foreldre som hovedregel skal delta i all medisinsk behandling av sine barn inntil de er 16 år, som er den helserettslige myndighetsalder.

Hvem kan skrive ut resept på p-piller?

Ja, du må ha resept for å få kjøpe ppiller. Alle leger kan skrive ut resept på ppiller og andre prevensjonsmidler. I tillegg kan helsesykepleiere og jordmødre med rekvisisjonsrett skrive ut resept på en del prevensjonsmidler til kvinner fra 16 år.

Hvordan få resept på p-piller?

Du må en resept av lege, helsesykepleier eller jordmor for å starte med ppiller. Noen ganger får man en annen ppille på apoteket enn den som står på resepten. Dette er fordi noen ppiller har akkurat de samme hormonene, men blir laget av forskjellige produsenter.