Hvor mange spiseforstyrrelser har vi?

Hva er atypisk spiseforstyrrelse?

F 50.1 Atypisk anorexia nervosa (atypisk anoreksi)

Kategorien skal brukes for individer som mangler ett eller flere av de mest sentrale kjennetegnene ved anoreksi som amenorrè, eller betydelig vekttap, men som på en annen måte har et ganske typisk klinisk bilde.

Hva er uspesifiserte spiseforstyrrelser?

Uspesifisert spiseforstyrrelse er en diagnose som brukes når en person er betydelig plaget av en spiseforstyrrelse, men mangler et eller flere nødvendige symptomer for å oppfylle diagnosekriteriene til anoreksi, bulimi eller overspisningslidelse, eller symptomene på forskjellige måter er atypiske.

Hva handler spiseforstyrrelser om?

Når tanker og handlinger om mat, kropp og vekt tar så stor plass at det går utover livskvalitet og mulighetene til å leve et vanlig liv, har man en spiseforstyrrelse. Spiseforstyrrelser kjennetegnes nettopp ved en overopptatthet av mat, kropp og utseende.

Hvor mange menn i Norge har spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelser rammer først og fremst kvinner. Kjønnsfordelingen er om lag 90 % jenter og kvinner og 10 % gutter og menn.

Hva er den mest vanlige spiseforstyrrelsen?

Spiseforstyrrelser er et felles begrep for flere ulike psykiske helseplager som handler om hvordan du forholder deg til mat. Anoreksi, bulimi og overspisingslidelse er de mest vanlige. Det er forskjellige måter å behandle spiseforstyrrelser på, og det går an å bli helt frisk.

Hva regnes som alvorlig undervekt?

Personer med normal vekt har ifølge Folkehelseinstituttet en BMI mellom 18,5 og 24,9. Personer med alvorlig undervekt har en BMI på 17,5 eller mindre.

Når er en spiseforstyrrelse alvorlig?

Jo lavere kroppsmasseindeks (KMI/BMI) eller hyppigere oppkast eller overspising, jo høyere alvorlighetsgrad. Ved anoreksi er også raskt vekttap over kort tid (for eksempel 30 % vekttap på 3 md. hos voksne) et uttrykk for at tilstanden er alvorlig.

Er spiseforstyrrelser en livsstilssykdom?

Hjerte- og karsykdom, kreft, fedme, høyt blodtrykk, forstoppelse, jernmangelanemi, tannråte, osteoporose, spiseforstyrrelser og diabetes type 2, er alle typiske livsstilssykdommer. Slike sykdommer kan i stor grad forebygges, blant annet med et sunt kosthold.

Hva er årsaken til overspising?

Komplikasjoner. Den vanligste komplikasjonen til, eller følgen av overspising, er overvekt. Sammen med overvekten er det også andre tilstander som kan utvikle seg, som forhøyet blodtrykk, forhøyet kolesterol, hjertesykdom, type-2 diabetes, belastningsplager fra leddene og gallesteinssykdom.

Når ungdommen nekter å spise?

Ved mistanke om spiseforstyrrelse skal barnet/ungdommen søkes inn til undersøkelse og behandling på barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP. Om man har en spiseforstyrrelse skal man få hjelp av terapeuter på BUP til å behandle den. Fastlege, annen lege eller psykolog i kommunen kan henvise til BUP.

Hvordan behandle anoreksi?

Behandling hjelper pasienten å gå opp i vekt på en kontrollert måte, og noen vil trenger vitamin- og mineraltilskudd. Samtalebehandling (psykoterapi og kognitiv atferdsterapi) kan være nyttig i behandlingen av både ungdommer og voksne med anoreksi.