Hvor mange organsystem har kroppen?

Hvilke kroppsdeler har vi?

Kroppen består av forskjellige deler: hodet (caput), halsen (collum), armene eller overekstremitetene (membra superiora), beina eller underekstremitetene (membra inferiora), og selve kroppen (truncus), som igjen inndeles i brystet (thorax, pectus), ryggen (dorsum) og buken (abdomen).

Hvor ligger de indre organene?

Man skiller mellom ytre organer og indre organer. Eksempelvis er hud, lemmer, ører, nese m.m. ytre organer, mens hjerte, blodårer, lever,nyrer osv. er indre organer, altså organer som er dekket av kroppens ytre lag (huden).

Hvordan organsystemene samarbeider?

Kroppens organsystemer

Vanligvis må flere organer samarbeide for å utføre spesifikke oppgaver. For eksempel er transport av blod et samarbeid mellom hjertet og blodkarene. Hjertet, rørsystemet av blodkar, og blodet danner sammen sirkulasjonssystemet. Det er også ofte glidende overganger mellom organsystemene.

Hva heter Organsystemet?

Et organsystem omfatter organet selv og den nødvendige, naturlig tilhørende vevsstrukturen. For eksempel er en nyre et organ, mens den sammen med nyrebekken, urinleder og urinblære utgjør et organsystem: urinveisystemet. Kretsløpssystemet dannes tilsvarende av organet hjertet sammen med blodkarene.

Hvor mange celler i kroppen?

Hvert menneske består av et sted mellom 30 og 40 billioner celler. De fleste celler er så små at man ikke kan se dem med øynene, men noen er veldig store, som et egg. Noen celler (nerveceller) kan strekke seg helt fra én ende av kroppen til en annen.

Hvilke tre typer celler har vi?

Ulike celletyper
 • Ulike celletyper. Kroppen vår består av milliarder av celler. …
 • Muskelceller. Muskelceller er celler som har evnen til å trekke seg sammen (kontrahere). …
 • Nerveceller. Nerveceller har evnen til å overføre informasjon mellom kroppens ulike celler. …
 • Kjønnsceller. …
 • Kjertelceller. …
 • Epitelceller. …
 • Blodceller.

Hva er menneskets største organ?

Huden er kroppens ytre overflate og største organ.

Hva har vi i kroppen?

Organer
 • hjertet.
 • blodet.
 • blodårene.
 • lungene.
 • milten.
 • nyrene.
 • tarmen.
 • leveren.

Hva er den minste muskelen i kroppen?

I øret sitter kroppens minste muskel, stapediusrefleksen, og er litt over én millimeter stor. Denne sørger for å beskytte øret mot skader når det utsettes for høye lyder. Skjønt kun én millimeter i størrelse, beskytter denne muskelen hørselen din mot høye lyder.

Hva er viljestyrte bevegelser?

Med viljestyrt muskulatur mener vi de musklene som vi kan bestemme oss for å bevege. Skjelettmuskulaturen er viljestyrt, og det betyr at vi vanligvis har kontroll over bevegelsene våre. Når vi går, smiler eller stryker noen over kinnet, er det viljestyrte bevegelser.

Hvor mange har situs Inversus?

Hos cirka ett av ti tusen menneskerer organene plassert speilvendt, med hjertet, milten og magesekken på høyre og leveren på venstre side. Dette kalles ”situs inversus”.