Hvor lenge varer en poliovaksine?

Når ble polio utryddet i Norge?

Når sluttet man å vaksinere mot kopper?

Den første koppevaksinasjonen i Norge ble foretatt i 1803. Fra 1810 var koppevaksinasjon påbudt før barn ble konfirmert og fra 1954 gjaldt påbudet alle barn før fylte to år. Dette påbudet gjaldt fram til 1976. De siste vaksinasjonene ble utført i 1980.

Hvilken vaksine får jeg i 10 klasse?

I det nasjonale vaksinasjonsprogrammet tilbys elever i 10. klasse (15-16 års alder) en oppfriskningsdose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

Hvem får poliovaksine?

WHO anbefaler at alle barn vaksineres mot polio. De to vaksiner har eliminert polio i det meste av verden og redusert antallet av tilfeldel fra anslagsvis 350.000 i 1988 til 359 i 2014. Poliovaksine med inaktivert virus er temmelig sikker. Mild rødme eller smerte kan oppstå på injeksjonsstedet.

Hvor lenge varer vaksine mot hepatitt B?

Immunkompetente personer som 1-3 måneder etter tredje vaksinedose har oppnådd antistoffrespons med anti-HBs > 10 IU/l betraktes som livsvarig beskyttet mot alvorlig hepatitt B– infeksjon og kronisk bærertilstand [1;13].

Kan man bli kvitt polio?

Flere tilfeller av polio i rammede land

Verdensomspennende vaksinasjonskampanjer for å bekjempe polio har ført til at sykdommen nesten er utryddet.

Hvor lenge varer en hepatitt B vaksine?

Én dose gir beskyttelse i ca. ett år, men dersom det ønskes en langvarig beskyttelse mot sykdommen bør det gis en boosterdose etter 6-12 måneder.

Hvor dødelig er polio?

95 % av alle som blir angrepet av poliovirus, får ikke lammelser, mens lammelser kan oppstå i akuttforløpet hos de resterende 5 % (2). Dødeligheten er 1 – 4 %. Respirasjonsparese er hyppigste dødsårsak. En sjelden form, voksne med bulbære symptomer, har en dødelighet på nærmere 10 %.

Finnes polio fortsatt?

Etter utvikling av vaksine i 1956 er sykdommen utryddet i industrialiserte land, men sykdommen eksisterer fortsatt i noen få land. I 1988 vedtok Verdens helseorganisasjon (WHO) en plan for global utryddelse av poliomyelitt med intensiverte vaksinasjonsprogrammer og overvåking av sykdom og virus.

Hvor mange har dødd av polio?

Mellom 1950 og 1954 ble det registrert mer enn 4 000 poliotilfeller i Norge. Av disse endte over 500 med dødsfall.

Hvor lenge varte kopper?

Etter at mer enn tre millioner aztekere døde av kopper, var det lett for spanjolene å bekjempe de få som var igjen. Sammen med meslinger, difteri, vannkopper og influensa tok koppene i løpet av 60 år livet av nærmere 90 prosent av indianerne i Amerika.